BİR LİDER OLARAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ALGI YÖNETİMİ

Author :  

Year-Number: 2022-LVI
Yayımlanma Tarihi: 2022-02-24 22:50:38.0
Language : Türkçe
Konu : Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Number of pages: 772-801
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İlk olarak ABD Savunma Bakanlığı tarafından bilinçli ve sistematik olarak kullanılan ve de 20. yüzyıl içerisinde kavramsallaştırılan algı yönetimi, teknoloji çağı ve bilgi toplumu olarak adlandırılan 21. yüzyılda daha da ön plandadır. Günümüzde insanların bilgiye kolay ve hızlı erişimi aynı oranda bilgi kirliğine neden olmakta, bu durum ise, birçok faktörün etkilediği algıları dış müdahalelere açık hale getirmektedir. Bunun sonucunda ise algılar rahatlıkla yönlendirilebilmekte, kitle hareketleri meydana getirilebilmekte ve toplumsal olaylar rahatlıkla kontrol edilebilmektedir. Mustafa Kemal Atatürk yeni kavramsallaştırılan algı yönetimini Milli Mücadele döneminde sık sık kullanmıştır. Bireysel, ulusal ve uluslararası seviyelerde algılar yaratarak bireyi, ulusu, ulusları hedeflediği istikamette yol almaya teşvik etmiştir. Atatürk, ülkesini ve milletini medeni milletler seviyesine çıkarmak için önce bir asker, sonrasında devrimci bir devlet adamı olarak bütün imkanları zorlamıştır. Bu çalışmada; algı kavramının tanımı yapılarak, algı süreci, algıyı etkileyen faktörler ve algı yönetimi ekseninde Mustafa Kemal Atatürk’ün bireysel, toplumsal ve uluslararası algı yönetimini gerçekleştirmesinin tarihsel arka planına yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

Conceptualized in the 20th century, perception management is more prominent in the 21st century, which is called the age of technology and information society. Today, easy access to information causes information pollution, which makes perceptions affected by many factors open to external interventions. As a result, perceptions can be easily directed, mass movements can be created and social events can be easily controlled. Mustafa Kemal Atatürk frequently used the newly conceptualized perception management during the Turkish National Struggle. By creating perceptions at individual, national and international levels, he encouraged individuals, Turkish nation and other nations to proceed in the direction they aimed. First as a soldier and then as a revolutionary statesman, Atatürk pushed all the limits and tried to implement them in order to raise his country and nation to the level of civilized nations. In this study; by defining the concept of perception, the historical background of Atatürk's individual, social and international perception management is included in the axis of perception process, factors affecting perception and perception management.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics