AVRUPA’NIN BEŞ BÜYÜK LİGİ VE TÜRKİYE SÜPER LİGİ’NDE TAKIM PİYASA DEĞERİNİN LİG SIRALAMASINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-LX
Number of pages: 2859-2890
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Avrupa’nın Beş Büyük Ligi ve Türkiye Süper Ligi’nde takım piyasa değerinin lig sıralamasına etkisini incelemektir. Araştırmada, 2020/21 sezon sonu itibarıyla UEFA sıralamasına göre, Avrupa’nın Beş Büyük Ligi ve Türkiye Süper Ligi’nde 2016/17-2020/21 sezonları arasında kalan son beş sezonda yer alan 165 takımın piyasa değerleri ile sezon sonlarındaki lig sıralamalarını kapsayan geniş bir veri seti kullanılmıştır. Veriler ülke federasyonlarının resmi siteleri ve açık erişimli internet kaynağından elde edilmiştir. Verilerin analizinde iki ayrı istatistik paket programı kullanılarak iki değişken arasındaki Pearson korelasyonları ligler bazında ayrı ayrı ölçülmüş ve doğrusal regresyon analizleri yapılmıştır. Son beş sezonun ortalaması bakımından, piyasa değeri ile lig sıralaması arasındaki korelasyonun pozitif yönlü olarak güçlü ve orta düzeyde olduğu, regresyon sonuçları bakımından ise takımların yerel lig sıralamalarının yaklaşık olarak ortalama %44-70 arasında değişen oranlarda takım piyasa değeri değişkeni tarafından açıklandığı bulunmuştur. Takım piyasa değerinin yerel lig sonuçlarını belirlemede öncelikli bir faktör olarak değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

This research examines the effect of team market value on league rankings in Europe's Big Five Leagues and the Turkish Super League. In the study, according to the UEFA ranking as of the end of the 2020/21 season, a comprehensive data set covering the market values of 165 teams in the last five seasons between 2016/17-2020/21 seasons in Europe's Big Five and Turkish Super League and their league rankings at the end of the season was used. The data were obtained from the official websites of the country federations and the open-access internet source. In the data analysis, Pearson correlations between the two variables were measured separately based on leagues using two different statistical packages, and linear regression analyses were performed. In terms of the average of the last five seasons, it was found that the correlation between the market value and the league ranking was strong and moderate in the positive direction. In terms of the regression results, the local league rankings of the teams were explained by the team market value variable, with an average of 44-70%. It was concluded that team market value could be considered a primary factor in determining local league results. 

Keywords