HİLENİN TESPİTİ VE ÖNLENMESİ: İÇ DENETİM PERSPEKTİFİ

Author:

Year-Number: 2022-LVIII
Number of pages: 1554-1580
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Muhasebe hilesi, işletmenin finansal durumunun gerçekte olduğundan daha iyi görünmesini sağlamak amacıyla muhasebe kayıtlarının ve dolayısıyla finansal tabloların kasıtlı olarak manipüle edilmesidir. Bir işletme, gelirlerini olduğundan fazla göstererek, giderleri kaydetmeyerek veya olduğundan düşük kaydederek, varlıklarını ve yükümlülüklerini yanlış belirleyerek finansal tablolarını tahrif edebilir. Hile, hem işletmenin hem de yatırımcıların üzerinde ciddi bir etkiye sahiptir. İşletme üzerindeki doğrudan etkisi, işletmeyi büyük bir finansal krize sokabilecek, muhtemelen iflasa veya başka bir firma tarafından devralınmasına yol açabilecek bir varlık kaybına yol açmasıdır. İşletmedeki hileli işlemler kamuya açıklandığında, bu durum işletmenin hisse senedi fiyatında ani bir düşüşe neden olur ve bu da yatırımcılarının kazancını düşürür. İç denetim birimi bir işletmenin kurumsal yönetiminin önemli bir parçasıdır. İşletmelerde hilenin meydana geldiği alanların iç denetimin görev alanında olduğu göz önüne alındığında, iç denetçilerin hileyi önleme, bulma ve soruşturmaya ne ölçüde dahil olduklarının incelenmesi gerekir. Bu makalede hilenin tespitinde iç denetimin rolü ve iç denetim biriminin hilenin önlenmesinde kullanabileceği proaktif yöntemler incelenmiştir.

Keywords

Abstract

Accounting fraud is the deliberate manipulation of accounting records, and therefore financial statements, in order to make the financial position of the business appear better than it actually is. A business may falsify its financial statements by overstating its revenues, underreporting or not recording its expenses, and misidentifying its assets and liabilities. Fraud has a serious impact on both the business and its investors. The direct effect on the business is that it causes a loss of assets that could plunge the business into a major financial crisis, possibly leading to bankruptcy or takeover by another firm. When fraudulent transactions in the business are disclosed to the public, it causes a sudden drop in the stock price of the business, which reduces the earnings of its investors. Internal audit is an essential part of a business's corporate governance. Considering that the areas of activity where fraud occurs in businesses are within the scope of the internal audit unit, it is necessary to examine the extent to which internal auditors are involved in fraud prevention, detection and investigation. In this article, the role of internal audit in detecting fraud and the proactive methods that internal audit can use to prevent fraud are examined.

Keywords