ÇAĞDAŞ SANAT UYGULAMALARINDA ANTİK BİR KENT: ÇATALHÖYÜK

Author:

Year-Number: 2022-LVIII
Number of pages: 1581-1596
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İçinde yaşadığımız çağı anlayabilmek ve geleceği inşa edebilmek için geçmişe dair arkeolojik belge ve buluntular oldukça önemlidir. Bu bağlam ile kazıları uzun yıllar devam eden ve hala gizemini korumakta olan arkeolojik alanlar günümüz sanat ve bilim alanlarının ilgilendiği konular arasında yer almaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde bir neolitik dönem yerleşkesi olarak Çatalhöyük günümüz sanatçılarına ilham veren önemli bir kültür noktasıdır. Yerleşik yaşama geçişin en önemli temsil alanlarından biri olarak sosyal yaşantının değişim ve dönüşümlerini öğrenebildiğimiz Çatalhöyük kazılarında ortaya çıkan duvar resimleri, figürünler ve mimari yapılar aracılığı ile dikkatimizi çekmektedir. Bu bağlamda araştırma kapsamında; Çatalhöyük’ten esinle eserlerini üreten Fatma Gasımov Karaaslan, Naile Çevik, Hasan Kıran, Zeliha Kayahan ve Ferit Cihat Sertkaya’nın özgün çalışmaları incelenerek analiz edilmiştir. Her biri farklı teknik ve alanlarda üretimlerini sürdüren bu sanatçıların geçmişe ait izleri günümüz sanatı ile hangi şekillerde ve düşünceler ile birleştirdiği noktası bu çalışmanın ana kapsamını oluşturmaktadır. Araştırmanın ikinci bölümünde ise sanatçı Barış Bozok’un Çatalhöyük’ten aldığı ilham ile ortaya koyduğu sanat eserlerine odaklanır. Bu eserlerin kavramsal alt yapısına ve tekniğine dair bilgilerin paylaşıldığı araştırma, kültürel aktarımın sanat aracılığı ile ne şekilde gerçekleştirebileceğine dair bir örneklem de sunmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Kavramsal çerçeve doküman analizi ile oluşturulduktan sonra sanatçı eser incelemeleri, betimsel analiz tekniği ile değerlendirilmiş ve sonuca ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Archaeological documents and finds from the past are very important in order to understand the age we live in and to build the future. In this context, archaeological sites that have been excavated for many years and still remain mysterious are among the subjects of today's arts and sciences. When evaluated from this perspective, Çatalhöyük as a Neolithic settlement is an important cultural point that inspires today's artists. As one of the most important representational areas of the transition to settled life, we can learn about the changes and transformations of social life. The wall paintings, figures and architectural structures unearthed in Çatalhöyük excavations attract our attention. In this context, within the scope of the research; The original works of Fatma Gasimov Karaaslan, Naile Çevik, Hasan Kıran, Zeliha Kayahan and Ferit Cihat Sertkaya, who produced their works inspired by Çatalhöyük, were analyzed and analyzed. The main scope of this study is the point in which these artists, each of whom continues their production in different techniques and fields, combine the traces of the past with today's art in what ways and thoughts. The second part of the research focuses on the artworks created by the artist Barış Bozok, inspired by Çatalhöyük. The research, in which information about the conceptual infrastructure and technique of these works is shared, also presents an example of how cultural transfer can be realized through art. Qualitative research methods were used in the study. After the conceptual framework was created with document analysis, the artist works were evaluated with the descriptive analysis technique and the result was reached.

Keywords