TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE AZERBAYCAN TÜRKÇESİ AĞIZLARINDAKİ YER VE MEKÂN ADLARININ SÖZ VARLIĞI AÇISINDAN TAŞIDIĞI ARKAİK İZLER

Author:

Year-Number: 2023-LXVII
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-07 20:22:27.0
Language : Türkçe
Konu : Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Number of pages: 3688-3714
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dil bilimin en önemli alanlarından birini ad bilim (onomastik) oluşturmaktadır. Ad bilimin en önemli alt kollarından birini ise yer ve mekân adları oluşturmaktadır. Yer/mekân adları, dil bilimsel çalışmaların önemli bir bölümünü oluşturmakla beraber; geçmişe ışık tutması ve toplumların kültürel yapısını ortaya koyması açısından üzerinde en çok çalışılan alanlardan biri haline gelmiştir. Bu alanla ilgili olarak en dikkat çekici özelliklerden birini yer/mekân adlarındaki arkaik izler oluşturmaktadır.

Bu çalışmada söz varlığı açısından Türkiye Türkçesi ağızları için hazırlanmış olan “Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü”nde ve Azerbaycan Türkçesi ağızları için hazırlanan “Azerbaycan Dialektoloji Sözlüğü”nde yer alan tüm yer/mekân adlarının söz varlığı açısından taşıdığı arkaik izlerin ortaya çıkarılmasına çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Onomastic is one of the most important fields of linguistics. One of the most important sub-branches of onomastic is the names of places and locations. Although place / locality names constitute an important part of linguistic studies; It has become one of the most studied areas in terms of shedding light on the past and revealing the cultural structure of societies. One of the most striking features of this area is the archaic traces in place / location names. In this study, it will be tried to reveal the archaic traces of all place / location names in terms of vocabulary in the "Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü" prepared for Türkiye Turkish dialects and "Azerbaycan Dialektoloji Lüğeti" prepared for Azerbaijan Turkish dialects in terms of vocabulary.

Keywords