COVİD-19 PANDEMİSİNE ULRİCH BECK’İN “RİSK TOPLUMU” VE MİCHEL FOUCAULT’UN “DİSİPLİNCİ İKTİDAR” KURAMI  ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Year-Number: 2022-LVIII
Number of pages: 1799-1826
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Covid-19 pandemisine hiç beklemediğimiz anda ve oldukça hazırlıksız biçimde yakalandık. Sansasyonel görüntülerin de etkisiyle kısa süre içinde tüm dünyayı korku atmosferi kapladı. Salgının yayılmasının önlenmesi için başta Çin olmak üzere devletler sert önlemler almak zorunda kaldı. Fakat virüsün yayılması önlenemedi ve küresel çaplı bir pandemi yaşandı. Sağlık sistemleri tıkandı, gıda yetersizliği konusunda endişeler baş gösterdi, tıbbi malzeme sorunları yaşandı ve uzun süre boyunca kapanma tedbirleri alındı. Hükümetler en temel insan haklarını askıya almak, ibadet biçimlerine müdahale etmek, günlük hayatı düzenlemek, okulları kapatmak, hatta büyük çaplı ekonomik krizleri göze alarak iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı.  Daha önce de birçok salgın ve kriz yaşanmasına rağmen Covid-19’un sosyal ve ekonomik etkisi öncekilere nazaran daha fazla hissedildi. Çünkü modern toplum eskiye göre daha kalabalıklaşmıştır, daha çok tüketmektedir ve doğayı daha fazla tahrip etmektedir. Bu nedenle Covid-19 pandemisi tüm dünyanın paniğe kapılmasına sebep olmuş ve gelecekle ilgili ciddi kaygılar yaşanmıştır.

Bu araştırmanın amacı Michel Foucault’un Disiplinci İktidar, Ulrich Beck’in ise “Risk Toplumu” kavramlarından hareketle Covid-19 pandemisi incelemek ve değerlendirmektir. Bu sayede pandemi süreci hem risk toplumu ile ilişkilendirilerek açıklanmış hem de pandemi sürecinde alınan tedbirler Michel Foucault’un disiplinci iktidar kavramı çerçevesinde değerlendirilmiştir. ,

Keywords

Abstract

We were caught in the Covid-19 pandemic unexpectedly and quite unpreparedly. With the effect of the sensational images, the atmosphere of fear covered the whole world in a short time. In order to prevent the spread of the epidemic, states, especially China, had to take drastic measures. However, the spread of the virus could not be prevented and there was a global pandemic. Health systems have been clogged, concerns have arisen about food shortages, medical supplies have been lacking, and long-term shutdowns have been imposed. Governments have had to suspend the most basic human rights, interfere with forms of worship, regulate daily life, close schools, and even close workplaces at the risk of major economic crises. Although there have been many epidemics and crises before, the social and economic impact of Covid-19 was felt more than before. Because modern society is more crowded than before, it consumes more and it destroys nature more. For this reason, the Covid-19 pandemic has caused the whole world to panic and there have been serious concerns about the future. The purpose of this research is to examine and evaluate the Covid-19 pandemic, based on Michel Foucault's Disciplinary Power and Ulrich Beck's "Risk Society" concepts. In this way, the pandemic process was explained by associating it with the risk society, and the measures taken during the pandemic were evaluated within the framework of Michel Foucault's disciplinary power concept.

Keywords