TELEVİZYON PROGRAMLARINDA KÜFRÜN KOMEDİ UNSURU OLARAK KULLANIMI: “ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2” ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-LIX
Number of pages: 2569-2587
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Televizyon programları, içerikleri itibariyle birçok farklı türü izleyiciye sunmaktadır. Komedi içerikleri de bunlardan birisidir ve komedi programları izleyiciyi eğlendiren yapımlar olarak kabul edilmektedir. Bu programlarda güldürü öğesi olarak küfür eylemine başvurulması da mümkündür. Nitekim mizansenin bir parçası olarak küfürlü diyaloglara yer verilebilmektedir. Mevcut çalışmada da, küfürlü içeriklerin televizyon programlarında komedi unsuru olarak nasıl ve ne ne şekilde kullanıldığının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda “Çok Güzel Hareketler 2” programının örneklem alınan bölümleri içerik analiziyle incelenerek veriler elde edilmeye çalışılmaktadır. İncelenen her bölümde küfrün birçok farklı biçiminin tercih edildiği görülmektedir ve dolayısıyla komedinin bir parçası olan ve izleyiciyi güldüren bir küfür-güldürü ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

Television programs offer many different types of content to the audience. Comedy content is one of them and comedy programs are accepted as productions that entertain the audience. It is also possible to use swear as a comedy element in these programs. As a matter of fact, abusive dialogues can be included as part of the humor. In the present study, it is aimed to reveal how abusive content is used as a comedy element in television programs. In this direction, the sampled parts of the "The Cok Guzel Hareketler 2" program are analyzed by content analysis and data is tried to be obtained. It is seen that many different forms of swearing in each section. Therefore, it is understood that there is a swear-comedy relationship that is a part of comedy and makes the audience laugh.

Keywords