Siyasal İletişim ve Medya Bağlamında Siyasal Reklamlar:2011 Türkiye Genel Seçimleri Örneği

Author:

Year-Number: 2022-LVIII
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-27 00:36:06.0
Language : İngilizce
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 1971-1993
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siyasal iletişim, siyasetin en temel karakteristiği olan siyasal söylemlerin seçmenin tutum ve davranışları üzerinde etki etmesine yönelik bir süreci ifade etmektedir. Siyasal iletişim sürecinde siyasal aktörler, halka mesajlarını çeşitli iletişim mecraları aracılığıyla iletmeye çalışır. Siyasal reklamlar ise en önemli ve etkili siyasal iletişim yöntemlerinden biridir. Bu çalışmada, siyasal iletişim sürecinde kullanılan ve siyasal iletişim de en etkili araç olduğu kanaatinin yaygın olduğu TV reklamlarında 12 Haziran 2011 Türkiye Genel Seçimlerinde yarışmış olan iktidar partisi Ak Parti ile Ana Muhalefet Partisi CHP’nin reklam filmleri, “Yeni İkonalar: Televizyonda Reklam Sanatı” adlı kitabında Rutherford (1996) tarafından ortaya konulan reklam analiz modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Rutherford’un reklam analiz modeli Anlamlar, Estetik, Yapı, Mecazlar ve İmgeler, İkili Mantık, Kültürel Göndermeler, Simgeler ve İdeoloji alt başlıklarından oluşmaktadır. Her iki reklam filminde de pozitif ve birleştirici bir dilin kullanıldığı görülmektedir. Ak Parti reklamında farklı yaş grubu ve yöresel kıyafetler giyen insanlar bulunmaktadır. Böylelikle parti ve seçmen arasında duygusal bir bağ kurulmaya çalışılmıştır. Benzer şekilde CHP’nin reklamında da birlik beraberlik vurgusu yapılmış ancak daha karamsar bir atmosferde sunulmuştur. Reklamda daha çok genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun halkla buluştuğu anlardan kesitler vardır. Böylelikle seçmen ve lider arasındaki bağa yönelik bir strateji kullanılmıştır.

Keywords

Abstract

Political communication refers to a process. In that process the political discourses, then are the essential characteristics of politics, affect the attitudes and behaviors of voters. Political actors try to convey their messages toward the public through various communication channels in the effort of political communication process. Political advertisements are one of the most essential and effective political communication methods. The television commercials are widely used in the political communication process and are accepted as to be one of the most effective tool in political communication. This study examines both the ruling Ak Party's and the main opposition party CHP's television commercials, which competed against each other to be the ruling party in the 12 June 2011 General Elections in Turkey. The method for analyzes is the advertising analysis model introduced by Rutherford (1996) in his book "New Icons: The Art of Advertising on Television".  The model bases on aspects of “Meanings, Aesthetics, Structure, Metaphors and Images, Binary Logic, Cultural References, Symbols and Ideology”. Both commercials use a positive and a unifying language in it. Ruling Ak Party’s advertisement shows people wearing local clothes from various age groups. Thus, it aims to create an emotional bond between the party and the potential voters. On the other hand CHP’s commercials give the message around unity and solidarity also yet it framed in a pessimistic manner. That commercial, portrays the opposition leader Kemal Kılıçdaroğlu as he meets the public and appears as a solution to the problems. So that way, it follows a strategy to create a bond between the voter and the leader

Keywords