EUGENE YSAYE’NİN NO.2 LA MİNÖR OP.27 SOLO KEMAN SONATI’NIN YORUMLAMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2022-LVIII
Yayımlanma Tarihi: 2022-06-26 23:42:11.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 1827-1853
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eugene Ysaye, 19. yüzyılın önde gelen keman virtüözlerinden biridir. Besteci ve şef kimliğiyle de döneme damgasını vurmuş olan Belçikalı müzisyen, bestelemiş olduğu Op.27 numaralı sonatlarıyla, solo keman repertuvarının tekrar canlanmasını sağlamıştır. Aynı zamanda sahip olduğu modern yazım stiliyle, teknik ve müzikal anlamda keman sanatının gelişimine büyük katkı sunmuştur. Ysaye, 2 Numaralı Solo Keman Sonatı’nı, dönemin keman virtüözlerinden olan yakın dostu Jasques Thibaud’a ithaf etmiştir. J.S. Bach’ın müziğinden alıntıyla başlayan eser, Ysaye’nin yenilikçi yapısıyla birleşen keman icracılığını ileri bir seviyeye taşımıştır. Ysaye’nin müziği, Wieniawski, Paganini ve Vieuxtemps gibi, armonik yapıyı ve virtüöziteyi ustalıkla kullanmış bestecilerin çalışmalarına benzemektedir. Bu nedenle çalınması zor eserlerdir. Bu çalışmada, bestecinin hayatına ve kariyerine yer verilmiş, 2 Numaralı Solo Keman Sonatı’nın oluşum süreci araştırılmış ve CD kayıtları içerisinden seçilmiş keman icracılarının yorumları incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, Eugene Ysaye’nin 2 Numaralı Solo Keman Sonatı’nı yorumlamak isteyen kemancılara, besteciyi ve eseri yakından tanıma fırsatı sunmaktır. Altı keman virtüözünün yorumları, ritim, tempo, dinamikler, yay kullanımı ve yay tekniği açısından karşılaştırılmış ve çalış stilleri hakkında araştırma gerçekleştirilerek sunulmuştur. Bu bağlamda, çalışmanın, 2 Numaralı Solo Sonatı’nı yorumlamak isteyen keman icracılarına faydalı olması hedeflenmiştir.

Keywords

Abstract

Eugene Ysaye is one of the porminent violin virtuosos of the 19th century. Belgian musician, who also marked the period with his identity as a composer and conductor, ensured the revival of his solo violin repertoire with his sonatas Op. 27. At the same time, he made a great contribution to the development of violin art in technical and musical terms with his modern writing style. Ysaye dedicated the solo violin sonata no.2 to his close friend Jasques Thibaud, one of the violin virtuosos of the period. This study, which started with a quote from J.S. Bach's music, took Ysaye's violin performance to an advanced level, combined with its innovative structure. Ysaye's music resembles the work of composers such as Wieniawski, Paganini and Vieuxtemps, who skillfully used harmonic structure and virtuosity. In this study, the life and career of the composer is included, the formation process of the No.2 Solo Violin Sonata is investigated, and the interpretations of violin players selected from the CD recordings are examined. The aim of this study is to offer violinists who want to interpret Eugene Ysaye's Solo Violin Sonata No.2 in A Minor Solo, the opportunity to get to know the composer and the piece closely. The interpretations of six violin virtuosos were compared in terms of rhythm, tempo, dynamics, bow usage and bow technique, and researched on playing styles was presented. In this context, it is aimed that the study will be beneficial to violin players who want to interpret the Solo Violin Sonata No.2.

Keywords