Kristevacı Bir Okuma: Jumpy Oyununda A Taste of Honey’in Metinlerarası Varlığı

Author:

Year-Number: 2022-LX
Number of pages: 3399-3416
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, yaklaşık elli yıl arayla sahnelenen iki çağdaş İngiliz tiyatro oyununu karşılaştırmalı olarak inceleyerek metinlerarasılık olgusunu ele almaktadır. Çalışmada metinlerarası inceleme için Shelagh Delaney'in A Taste of Honey ve April De Angelis'in Jumpy adlı eserleri bileşen olarak kullanılmıştır. İlginçtir ki Jumpy, Delaney’in meme kanserinden ölmesinden birkaç ay önce ilk kez 2011’de sahnelendi. İki oyun arasındaki paralellikleri incelemek için bu çalışmada post yapısalcı bir edebi eleştiri yöntemi olan Julia Kristeva'nın metinlerarasılık kuramı uygulandı. Kristeva'nın alıntılar mozaiğine benzettiği metinlerarasılık kuramına göre her yeni eser önceden yazılmış olan metinlerin bir sentezidir. Ancak bu incelemenin temel amacı, De Angelis'in Delaney'in oyunundan yararlandığını ortaya koymak veya kanıtlamak değildir. İki veya daha fazla metin metinlerarası olarak incelendiğinde, okuyucu eleştirmen rolünü üstlenir. Bu bağlamda, her okuyucu daha önce farklı kitaplar okuduğundan, yeni bir eseri okurken farklı benzerlikler bulacaktır. Dolayısıyla, okuyucu tamamen orijinal bir metinlerarası eleştiri sürecine dâhil olur. Sonuç olarak, bu makalenin yazarı olan okuyucu, De Angelis'in ele aldığı ergen hamileliğinin ve kız çocuğunun anneye olan nefretinin, Delaney'in A Taste of Honey oyunuyla paralellik gösterdiğini fark etmiştir ve bunları her iki oyun çerçevesinde karşılaştırarak tartışmıştır. Ayrıca, söz konusu olan iki oyunda karakterler ve mekânlar da benzerlikler göstermektedir.

Keywords

Abstract

This article deals with the phenomenon of intertextuality by comparatively examining two contemporary British plays that were staged about fifty years apart. For the intertextual analysis in this study, Shelagh Delaney's A Taste of Honey and April De Angelis' Jumpy have been used as components. Interestingly enough, Jumpy was first staged a few months before Delaney died of breast cancer in 2011. Julia Kristeva’s intertextuality theory as a poststructuralist literary criticism method has been applied for this study to examine the parallels between the two plays. As stated by Kristeva, every new work is a synthesis of older works, which she refers to as a mosaic of quotations. However, the main objective of this analysis is not to manifest or prove that De Angelis has utilized from Delaney's play. When two or more texts are analysed intertextually, the reader who is the author of this article, takes on the role of critic. In this context, since each reader has read different books before, they will find distinct similarities while reading a new work. Therefore, the reader gets involved in an entirely authentic practice of intertextual criticism. Consequently, the reader has noticed that De Angelis’ perception of teenage pregnancy and daughter hatred for mother are parallel to Delaney’s A Taste of Honey as well, which have been compared and discussed in the contexts of both plays. Besides, the characters and settings also display similarities in both plays.

Keywords