SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARINA GÖRE ÇİZGİ FİLMLERİN ÇOCUK GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ

Author:

Year-Number: 2022-LXI
Number of pages: 4011-4042
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuklarda ekran bağımlılığı günümüzde oldukça yaygın görülen bir sorundur ve öğretmenler ailelerden sonra çocuklarla en çok vakit geçiren kişilerdir. Bu kapsamda geleceğin öğretmenleri olarak öğretmen adaylarının ekranda yer alan yayınlara yönelik bakış açılarının araştırılması ve farkındalıklarının artırılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının çizgi filmlerin çocuk gelişimindeki etkisine yönelik görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda nitel araştırma yöntemlerinden fenomolojik desene uygun olarak öğretmen adaylarıyla görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler önce içerik analizi tekniği ile olumlu kazanım ve olumsuz madde olarak sınıflandırılmış, daha sonra betimsel analiz tekniği kullanılarak bu kazanım ve maddelerin çocukların gelişim alanlarından hangisine yönelik olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılar amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Belirlenen ölçütleri karşılayan 33 sınıf öğretmeni adayı araştırmada katılımcı olmuştur. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının çizgi filmler hakkında belirttiği olumlu kazanım sayısı ile olumsuz madde sayısının eşit olduğu görülmüştür. Öğretmen adayları çizgi filmlerin çocukların en fazla “sosyal ve duygusal” gelişimine yönelik olumlu katkıları ve olumsuz etkileri olduğunu ifade etmişlerdir. Bu kapsamda “Pepee ve Doru” çizgi filmlerinin sosyal ve duygusal gelişim açısından en fazla olumlu özelliğe sahip çizgi filmler oldukları öğretmen adayları tarafından ifade edilirken, “Powerpuff-Girls” çizgi filmi en fazla olumsuz özelliklere sahip çizgi film olarak ifade edilmiştir.

Keywords

Abstract

Screen dependency is a very common problem today, and teachers are one of the people who spends most time with children after family. In this context, increasing awareness of teacher candidates as future teachers is important in terms of how critically they can look at on-screen publications and how they look at their perspectives. As a result of the literature review, the study that was investigating the role of the class teacher candidates in the development of cartoons in children was not achieved. In this context, it is intended to identify the cartoons followed by the class teacher candidates and to reveal their views on the impact of these cartoons on child development. For this purpose, the qualitative research methods were collected as data, as well as cartoons followed by teacher candidates using semi-structured interview method. The data obtained is analyzed by the researcher by means of content analysis, and positive and negative views are collected in Article 39. In the second stage, the researcher classified the views indicated by the teachers according to their development areas and tried to determine which development areas cartoons have more features for. The participants are determined by the method of sampling criteria from the sample methods for purposes. 33 classroom teacher candidates who meet the criteria set have been selected as participants. The study showed that the teachers' candidates watched the most "Rafadan Tayfa" cartoons. Teachers have expressed that cartoons have a positive contribution and negative impact on the social and emotional development of children at most. In this context, "Pepee and Doru" cartoons have the most positive characteristics for social and emotional development, while the "Powerpuff-Girls" cartoon has the most negative features. 

Keywords