LİDER VE FANATİZM AÇISINDAN AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ KONGRE BASKINI SÜRECİNDE DONALD TRUMP’IN TWEETLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-LXV
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-26 23:08:07.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 1724-1761
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Doğrudan lidere bağlı olarak tasarlanabilen bir sosyal medya sistemi liderin kitlesiyle dış dünyadan izole bir dünya ve etkileşim ağı kurabilmesini sağlayabilmektedir. Lider kendi iletişim eko sisteminde sadece kitlesiyle iletişimde/etkileşimde bulunurken onun gözünde biricikleşebilmektedir. Sorunlar, çözümler bu eko sistemde anlamlandırılmakta, şekillendirilebilmektedir. Taşıdıkları anlam ve duygular sistem içinde tartışılmaz hale gelen/getirilen liderin kişiliğinde simgeleşebilmekte, lider ve kitle bütünleşebilmektedir. Böylece gerçeklikten koparak lider kültüne ve fanatizme yatkın, öteki’nin aşağı görüldüğü veya nefret edildiği bir ortam ortaya çıkmaktadır. Bunlar çerçevesinde, çalışmada “Liderlerin fanatik kitleleriyle bir şiddet eylemi anında (Kongre Baskını) iletişimi nasıldır ?” sorusuna yanıt aranmış; 06 Ocak 2021 tarihli ABD Kongre Baskını örnek seçilmiştir. Baskın; bir süper güç olan ABD’de bizzat Başkan’ın kitlelerince yapılmıştır, olağanüstü önem taşımaktadır, lider-sosyal medya-kitle ve şiddet ilişkisinin etkin gözlemlenmesine uygundur. Makalede Donald Trump’ın 03.01.-08.01 arasındaki tweetleri R programıyla incelenmiş; olayların sönümlendiği, Twitter’ın onun hesabını tamamen kapattığı son günkü tweetleri ele alınarak duygu analizine tabi tutulmuştur. Sonuçta, Trump’ın seçim üzerinde yoğunlaşan bir tahakküm kurmaya odaklandığı, oldukça olumsuz ve sert sıfat ve zarflarla olayları-kişileri yorumladığı, kitlesini sürekli hareket ve eylem halinde tutmak için bu dili kullandığı, kitle platformlarıyla işbirliği yaptığı, bizzat içinde bulunduğu eylemlerde kitlesiyle benzer dili kullandığı; kitlesine olumlu mesaj veren, coşkulu fakat öfkeli bir lider olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

A social media system that is designed to be directly relied upon a leader allows him/her to establish a world and a network which are isolated from the outside world. While the leader only communicates/interacts with her supporters in her own communication ecosystem, she can become unique in her eyes. Problems and solutions are made sense and shaped in this ecosystem. Meanings and sentiments represent the character of the leader who becomes the absolute within the system, and the leader and her supporters become one. Breaking away from reality, therefore, an environment prone to leader cult and fanaticism, where the other is seen as inferior or hated, can emerge. This study, accordingly, will answer the following question through an analysis of US Capitol Attack that occurred on 6th January 2021: How the leaders communicate with their supporters during an act of violence? The attack, made by the masses of the President himself in the United States, is of paramount importance and suitable for an effective observation of the relationship between leader-social media-mass and violence. The paper will analyse Donald Trump’s tweets between 03.00-08.01 via the R program. His tweets on the last day, when the events faded away and Twitter closed his account completely, will be subjected to sentiment analysis. The paper will conclude that Trump focused on overwhelming the election, interpreting the events and the persons with negative and harsh adjectives and adverbs. Furthermore, the paper will also conclude that Trump used this kind of language to keep his supporters mobilised, collaborating with mass platforms and using the same language in the process of communication with his own supporters. The findings will show that Trump is an enthusiastic but, at the same time, a hot-headed leader who conveys positive messages to his supporters.

Keywords