REKLAMLARDAKİ GÖSTERGELER: MÜCEVHER REKLAMLARI ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2022-LX
Number of pages: 3551-3581
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Reklamlar fikirlerin topluma iletilmesi yönünde etkili bir rol oynamaktadır. Reklam metinleri ve görsellerinde yer alan göstergeler ile de reklamcılar ve tüketiciler arasındaki etkileşim sağlanmaktadır. Reklamlar, reklam verenlerin çıkarları doğrultusunda toplumun her kesimine mümkün olduğunca hitap etmelidir. Çünkü tüketiciye hitap eden ve zihinlerine etki eden reklamlar, reklam verenler için kâr demektir. Dolayısıyla ulaşılabilen her kesimle elde edilen kâr doğru orantılı olarak artmaktadır. Bu nedenle şirketler için reklamlar ve reklamlardaki göstergeler ile verilen mesaj büyük önem taşımaktadır. Çalışmada temel olarak “reklamlar tüketicilerin satın alma kararlarını hangi göstergelerle etkilemektedir?” sorusuna yanıt aranmak amacıyla tüketim kültürünün en belirgin nesnelerinden biri olan mücevherler ele alınarak, mücevherat sunulan reklam filmleri irdelenecektir. Seçilen reklamlar nitel araştırma tekniklerinden birisi olan göstergebilimsel analiz yöntemi kullanılarak Roland Barthes’ın düz anlam ve yan anlam ilişkisi ile reklamlardaki göstergeler, yansıtılan yaşam biçimleri ve toplumsal değerlerin analiz edilecektir.

Keywords

Abstract

Advertisements play an effective role in conveying the determined ideas to the society. Interaction between advertisers and consumers is ensured by the indicators in the advertisement texts and visuals. Advertisements should appeal to all segments of society as much as possible in the interests of advertisers, because Ads that affect the minds of consumers mean profit for advertisers. Indicators in advertisements are of great importance for advertising industries, as profits will increase proportionally to every segment that can be reached. In this study, the basic question sought to be answered is as follows: "By what indicators do advertisements affect consumers' purchasing decisions?" For this purpose, the indicators, lifestyles and social values in the commercials about jewelery, which is one of the most prominent objects of consumption culture, will be examined. Selected advertisements will be analyzed using the semiotic analysis method of Roland Barthes.

Keywords