KURUMLARIN ENGELLENEMEYEN OLGUSU: ÇALIŞAN YIPRANMASI

Author:

Year-Number: 2022-LX
Number of pages: 2891-2910
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz dinamik ve karmaşık iş dünyasında, zorlu rekabet koşulları, stres, belirsizlikler, kriz dönemleri gibi zorlukların hem kurumlara hem de çalışanlara zararlı olmaktadır. Çeşitli zorluklar sebebi ile çalışanlar mutsuz olmakta ve işlerinden ayrılmaktadır. Çalışan yıpranması, kişinin kendisini işe karşı isteksiz ve mutsuz hissetmesi, kişinin işe yönelik motivasyonunun kırılmasına işaret etmektedir. Kurumlarda çalışan yıpranması genellikle gönüllü ve gönülsüz yıpranma şeklinde görülmektedir. Gönüllü yıpranma çalışanın isteğine bağlı olarak gerçekleşir iken; gönülsüz yıpranma işverenin isteği doğrultusunda gerçekleşmektedir. Kurumlar için endişe ve sorun yaratmaktadır. Çalışan yıpranması bireylere zarar vermesinin yanı sıra, kurumlara ve müşterilere de zarar vermektedir. Monoton işler, işin doğasının stresli olması, uzun çalışma saatleri, aşırı iş yükü çalışan yıpranmasına neden olmaktadır. Verimliliğin, üretkenliğin düşmesi, hizmet kalitesinin azalması, kuruma eğitim maliyetleri, finansal kayıplar, müşteri kayıpları ile sonuçlanmaktadır. Çalışan yıpranmasını tahmin etmek bu durumu en aza indirmenin yollarından biridir. Bu noktada, kurumlar çalışan yıpranmasını ciddi bir sorun olarak düşünmeli ve ona göre stratejiler belirlemelidir. Bu çalışmada, yerli yazında sayıca çok az çalışılan “çalışan yıpranması” kavramı detaylı olarak ele alınmış ve konuya ilişkin öneriler sunulmuştur.

Keywords

Abstract

In today's dynamic and complex business world, difficulties such as hard competition conditions, stress, uncertainties and crisis periods are harmful for both institutions and employees. Due to various difficulties, employees become unhappy and leave their jobs. Employee attrition is unwillingness and unhappiness feelings of employees towards work, and also the loss of motivation towards work. Employee attrition is seen both voluntarily and involuntarily in institutions. While voluntary attrition occurs with the request of the employee; involuntary attrition occurs with the request of the employer. It creates anxiety and problems for institutions. Employee attrition not only damages individuals but also damages organizations and customers. Monotonous jobs, job stress, long working hours, and excessive workload cause employee attrition. Employee attrition results with the decrease of efficiency, productivity, service quality, training costs for the institution, financial losses, and also customer losses. Estimating employee attrition is one of the way to minimize it. At this point, institutions should consider employee attrition as a serious problem and determine strategies. In this study, it was discussed the concept of employee attrition which has been studied less especially in national literature and recommendations are presented about the concept.

Keywords