6360 SAYILI DÜZENLEME VE KÖYLERİN MAHALLEYE DÖNÜŞMESİNİN İLÇE BELEDİYELERİNE ETKİSİ: KIRIKHAN BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2023-LXIII
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-29 09:50:34.0
Language : Türkçe
Konu :
Number of pages: 702-722
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

“Yerel yönetimler, yerel halkın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, merkezi idarenin dışında örgütlenen, idari ve mali özerkliğe sahip ve karar organları seçmenler tarafından oluşturulmuş kamu tüzel kişilikleridir.”. Bu idarelerde zaman içerisinde bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. 2012 yılında yapılan 6360 Sayılı Düzenleme de bunlardan bir tanesidir. Bu yasal düzenlemede büyükşehirlerin sayısının artmasından, belde belediyelerin kapatılmasına, köylerin mahalleye dönüşmesinden, yeni ilçe belediyelerinin kurulmasını ilişkin değişiklikler söz konusudur. Bu çalışmada 6360 Sayılı Yasal Düzenleme ile köylerin tüzel kişiliğinin kaldırıp, mahalleye dönüşmesi ve bu durumun ilçe belediyelerine etkisi Kırıkhan Belediyesi özelinde ele alınmıştır. Temel kavramsal çerçevenin ele alınmasının ardından nitel görüşme sonucunda elde edilen verilerle köylerin kapatılıp mahalleye dönüşmesinin ilçe belediyesine etkisi Kırıkhan İlçe Belediye başkanı ile yapılan mülakat yöntemiyle değerlendirilmiştir. Hazırlanan mülakat sorularıyla yasal düzenleme derinlemesine analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda bu yönde yapılan düzenlemenin hem yerel idareleri hem de yerel yönetimlerden hizmet alan vatandaşı da etkilediği ortaya çıkmıştır. İlçe belediyeleri için bütçe, personel, yeki uyuşmazlığı ve özellikle sorumluluk alanının genişlemesi gibi sorunların ortaya çıktığı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Local authorities, which have administrative and financial autonomy, have been established to meet the basic local needs of local people, have been elected decision makers, and are referred to as local government. Some legal regulations have been made in these administrations over time. The Regulation No. 6360, which was held in 2012, is one of them. This legislation includes changes in the number of major cities, the closure of municipalities in the municipalities in the municipalities, the transformation of villages into neighborhoods, and the establishment of new municipalities in the district. In this study, the legal regulation numbered 6360 and the rise of the legal personality of the villages into the neighborhood and the effect of this situation on the municipalities of Kirikhan were discussed in the privacy of Kirikhan Municipality. The effect of closing and converting villages into neighborhoods with data obtained after qualitative discussion following the basic conceptual framework was evaluated by the interview method with the mayor of Kirikhan District. The legal arrangement has been thoroughly analyzed with the prepared interview questions. The study found that the regulation in this direction affects both local governments and the citizen serving from local governments. It has been concluded that problems such as budget, staff, fiscal dispute and especially the enlargement of the area of responsibility have emerged.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics