20. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE PANAMA KANALI’NIN DÜNYA EKONOMİSİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Author:

Year-Number: 2022-LX
Number of pages: 2936-2958
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1880 yılında Fransa tarafından yapımına başlanan ve 1914 yılında ABD tarafından tamamlanan Panama Kanalı; bölgesel ticaretin, küresel ticaretin ve dolayısıyla dünya ekonomisinin gelişmesini sağlayan son derece önemli bir su yoludur. Bu doğrultuda, 1914-1999 yılları arasında Panama Kanalı’nı işleten ABD açısından en önemli ekonomik kazanç, alternatif güzergâhlara göre ülkeler arasındaki mesafenin kısalması nedeniyle ticaret hacminin artması ve böylece küresel bir ekonomik güç olma sürecinin hızlanmasıdır. Bununla birlikte 2000 yılı itibarıyla kanalın işletim hakkını ABD’den devralan Panama Cumhuriyeti açısından hem kanal geçiş ücretleri hem de kanalın kullanımından elde edilen muhtelif gelirler, ülke ekonomisi için iki önemli kaynaktır. Ayrıca; Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarını ticari anlamda birbirine yakınlaştıran Panama Kanalı’nın dünya ekonomisi açısından önemi ise taşıma maliyetlerini azaltması ve küresel ticaret hacmini artırmasıdır. Toplam maliyetler içerisinde önemli bir paya sahip olan taşıma maliyetlerinin azalmasının küresel ticareti daha çok artıracağı dikkate alındığında, Panama Kanalı’nın dünya ekonomisi açısından önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bu açıklamalar doğrultusunda bu çalışmanın amacı, tarihsel süreç içerisinde Panama Kanalı’nın dünya ekonomisi açısından öneminin incelenmesidir.

Keywords

Abstract

The Panama Canal, which was started to be constructed by France in 1880 and completed by the USA in 1914, is an extremely important waterway that enables regional trade, global trade and thus the world economy to develop. Accordingly, the most important economic gain for the USA, which operated the Panama Canal between 1914-1999, is the increase in trade volume due to the shortening of the distance between countries compared to alternative routes and thus the acceleration of the process of becoming a global economic power. However, for the Republic of Panama, which took over the right to operate the canal from the USA as of 2000, both canal tolls and miscellaneous revenues from the use of the canal are two important sources for the country's economy. In addition, the importance of the Panama Canal, which brings the Americas, Europe and Asia continents closer to each other commercially, for the world economy is that it reduces transportation costs and increases the global trade volume. Considering that the decrease in transportation costs, which has a significant share in total costs, will increase global trade more, the importance of the Panama Canal for the world economy is better understood. In accordance with these explanations, the aim of this study is to examine the importance of the Panama Canal for the world economy in the historical process.

Keywords