REKLAM TASARIMINDA ZALTMAN METAFOR ÇIKARIM TEKNİĞİ (ZMET)

Author:

Year-Number: 2022-LX
Number of pages: 3499-3526
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir ürün ortaya koymak kadar ürünün hedef kitleye etkili bir şekilde sunulması da çok önemlidir. Metaforlar, tüketicilerin ürünle arasında bağ kurabilmeleri, sözel özelliklerin tasarım ögelerine dönüşebilmesi açısından tasarımda önemli rol oynar. Derin metaforların kullanım alanı tüketim ve pazarlamayla sınırlanmamalı, hedef kitleyle iletişim sağlama amacı taşıyan her alanda kullanılmalıdır. Tüketiciye somut ürün ve hizmetleri benimsetmek, duygularında ve zihninde kalıcı hale getirmek için nasıl ve hangi yönden düşündüklerini keşfetmek önemlidir. Zaltman ve ekibi otuzdan fazla ülkede yüzü aşkın müşteriyle yaptıkları derinlemesine görüşmelere dayalı araştırmalar sonucunda evrensel olarak yedi temel metafor olduğunu keşfetmişlerdir. Bu çalışmanın hedefi, tüketiciyi derinden etkileyecek strateji izlemek için tasarımcı ve araştırmacılara ZMET’in metodolojik kullanımı konusunda rehberlik sağlamak amacıyla derin metaforları yakından tanıtmaktır. Yöntem olarak; yerel ve küresel çapta farkındalık yaratmış, akılda kalmış çeşitli reklam örnekleri seçilmiştir. Metaforları etkili bir şekilde kullanmak için bu yedi temel metaforun reklamlarda nasıl kullanıldığı bu örnekler üzerinden incelenmiştir. Çözümlemeler sonucunda iletilmek istenen mesajları hızlı ve etkili şekilde tüketiciye ulaştırmak için metaforların reklamlarda sıklıkla kullanılan bir metot olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Presenting the product effectively to the target group is as important as introducing it. Metaphors play an important role in design in terms of connecting consumers with the product and transforming verbal features into design elements. The use of deep metaphors should not be limited to consumption and marketing but should be used in every field that aims to communicate with the target group. It is important to discover how and in which way they think in order to adopt tangible products and services to consumers and to make them permanent in their emotions and minds. Zaltman and his team discovered seven key metaphors universally through in-depth interviews conducted on behalf of more than a hundred clients in more than thirty countries. The aim of this study is to closely introduce deep metaphors to guide designers and researchers on the methodological use of ZMET to pursue a strategy that will deeply affect the consumer. As a method, various advertisements examples have been selected which have raised awareness at the local and global level. How to use seven basic metaphors in the advertisements are analyzed on these examples, in order to use metaphors efficiently. As a result of this analysis, it’s obvious that metaphors are used frequently in the advertisements to transmit the messages quickly and efficiently to the consumer.

Keywords