GAGAUZ YERİ ÖZERK BÖLGESİNDE YAYIMLANAN “GUGUŞÇUK” ADLI ÇOCUK DERGİSİNİN YAPISAL ÖZELLİKLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2022-LXI
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-25 09:58:56.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 3863-3903
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, Gagauz Yeri Özerk Bölgesi’nde yayımlanan “Guguşçuk” adlı çocuk dergisinin iç ve dış yapı özellikleri bakımından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın materyalini, “Guguşçuk” adlı derginin Güz-2020, Kış-2021, İlkyaz-2021, Yaz-2021, Güz-2021 ve No:6-2022 sayıları oluşturmuştur. Veriler, Çocuk Dergisi Değerlendirme Formu ile toplanmış ve frekans-yüzde hesaplamaları yapılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda derginin çocuklara, boyut bakımından tamamen; kâğıt ve baskı kalitesi bakımından tamamen; sayfa düzeninin bazı özellikleri açısından kısmen, bazı özellikleri açısından tamamen; görsellerin bazı özellikleri açısından kısmen, bazı özellikleri açısından tamamen; yazı tipi bakımından tamamen, punto açısından ise kısmen uygun olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca derginin çocuklara, kapak ve ciltlemenin bazı özellikleri açısından hiç uygun olmadığı, bazı özellikleri açısından kısmen, bazı özellikleri açısından tamamen uygun olduğu saptanmıştır. İçyapı özellikleri incelendiğinde derginin çocuklara, konunun bazı özellikleri açısından kısmen, bazı özellikleri açısından tamamen; tema özellikleri açısından tamamen; dil ve anlatımın bazı özellikleri açısından kısmen, bazı özellikleri açısından tamamen; yazı türü açısından tamamen; kahramanların bazı özellikleri açısından kısmen, bazı özellikleri açısından tamamen uygun olduğu görülmüştür. Ayrıca derginin tüm sayılarının kendi içerisinde planlı olduğu; derginin son sayısında kısmen, diğer sayılarda tamamen düzenli bir planın takip edildiği; derginin sayılarının tümünde uygulanan planın çocukların gelişim özelliklerine tamamen uygun olduğu saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The research, it is aimed to examine the children's magazine named “Guguşçuk” published in the Autonomous Region of Gagauzia in terms of its internal and external structure features. The material of the research consisted of the Fall-2020, Winter-2021, İlkyaz-2021, Summer-2021, Fall-2021, and No:6-2022 issues of the journal “Guguşçuk”. The data were collected with the Children's Journal Evaluation Form and analyzed by making frequency-percentage calculations. As a result of the research, the magazine is completely for children in terms of size; completely in terms of paper and print quality; partially in terms of some features of the page layout, completely in some features; partially in terms of some features of the images, completely in terms of some features; It has been found that it is completely suitable in terms of font and partially suitable in terms of the font. In addition, it was determined that the magazine was not suitable for children at all in terms of some features of the cover and binding, partially in terms of some features, and complete in terms of some features. When the internal structure features are examined, the magazine provides children with some features of the subject partially, some features completely; completely in terms of theme features; partially in terms of some features of language and expression, completely in terms of some features; completely in terms of font; It has been seen that the heroes are partially suitable in terms of some features and completely appropriate in terms of some features. In addition, all the issues of the magazine are planned in themselves; in the last issue of the magazine, a completely regular plan was followed in the other issues; It was determined that the plan applied in all the issues of the journal was completely suitable for the developmental characteristics of the children.

Keywords