OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ETKİNLİKLERİ İLE DEĞERLER EĞİTİMİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2022-LXI
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-26 20:16:00.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 3668-3707
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin müzik etkinlikleri ile değerler eğitimi kazandırmaya yönelik görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubunu 34 okul öncesi öğretmen oluşturmuştur. Açık uçlu görüşme soruları yardımıyla elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde edilen kodlar belirli temalar altında toplanmıştır. Öğretmenlerin değerler eğitimine yönelik kullandıkları şarkıları tercih sebepleri arasında eğitici olması, eğlenceli olması, konuya uygun olması, akılda kalıcı olması, sözlerin anlamı, yaşına ve gelişimine uygun olması,  ilgi çekici olması, sınıfa uyumu kolaylaştırması ve çocukların sevmesi yer almaktadır. Öğretmenler müzik etkinliklerinde değerleri bütünleştirilmiş etkinliklerle, şarkı söyleyerek, yaratıcı dans etkinliğiyle, şarkı sözlerinin anlamı üzerine sohbet ederek, müzik dinleyerek, dramatizasyon etkinliğiyle ve müzik aleti çalarak kazandırdıklarını ifade etmişlerdir. Değerleri kazandırırken bütünleştirilmiş etkinliklere yer verdikleri; müzik etkinlikleri kapsamında büyük grup, küçük grup, bireysel etkinlik türlerini kullandıkları ortaya çıkmıştır. Okul öncesi öğretmenlernin genelde okul öncesi eğitim programını değerleri kazandırma açısından yeterli bulmadıkları ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to reveal the views of preschool teachers on gaining values ​​education with music activities. Case study, one of the qualitative research methods, was used and the study group consisted of 34 preschool teachers. The data obtained through open-ended interview questions were analyzed by content analysis method. The codes obtained were gathered under certain themes. The reasons why the teachers prefer the songs they use for values education are due to the songs’ being educational, entertaining, suitable for the subject, memorable, the meaning of the words, being suitable for their age and development, being interesting, facilitating the adaptation to the class and the children's love. Teachers gain values in music activities through integrated activities, singing, creative dance activity, listening to music, dramatization and playing a musical instrument. It was revealed that they do not find the pre-school education program sufficient in terms of gaining values.

Keywords