EĞİTİMDE SANAL MÜZE UYGULAMALARI

Author :  

Year-Number: 2023-LXIII
Yayımlanma Tarihi: 2023-04-27 11:49:37.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyal Bilimler Eğitimi
Number of pages: 850-867
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

En etkin okul dışı öğrenme ortamlarından biri olarak kabul edilen müzeler son dönemde güvenlik endişesi ile giderek ağırlaştırılan yasal mevzuat, ulaşım ve güvenlik sorunları, zaman darlığı ve ekonomik nedenlerle eğitimde yeteri kadar kullanılamamaktadır. Müze ve tarihi mekân gezilerinde yaşanabilecek zorlukların birçoğunu ortadan kaldıran ve pandemi sürecinde önemi daha iyi anlaşılan sanal müzelerin farklı eğitim kademelerinde ve derslerde sınıf içi etkinliklere nasıl entegre edilebileceği ve mevcut sanal müzelerin eğitsel açıdan değerlendirilmesi konusunda öğretmenlerimiz yeterli bilgiye sahip değillerdir. Bu durumdan hareketle çalışmanın amacı yaratıcı drama ve oyunlaştırma içeren sanal müze eğitimi uygulaması ile katılımcıların sanal müze uygulamalarına yönelik etkinlik geliştirme ve sanal müze uygulamalarının mevcut sınıf içi etkinliklere entegrasyon becerilerinin, eğitimde sanal müze kullanımı farkındalık düzeylerinin ve sanal müzeleri eğitsel açıdan değerlendirme becerilerinin geliştirilmesidir. Çalışmanın hedef kitlesini İstanbul ili sınırları içerisindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan tarih, coğrafya, sosyal bilgiler, görsel sanatlar ve sınıf öğretmenleri ile yine bu branşlarda İstanbul ilindeki üniversitelerde lisansüstü eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma bulguları; katılımcılara verilen eğitimlerin katılımcıların eğitimde sanal müze kullanımına yönelik farkındalık düzeylerinde olumlu yönde katkı sağladığını göstermektedir. Ayrıca yapılan etkinlikler katılımcıların sanal müzeleri eğitsel açıdan değerlendirme becerilerini geliştirdiğini ve katılımcıların iyi bir sanal müzeden beklentilerini yükselttiğini ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

Considered one of the most effective out-of-school learning environments, museums are not being used sufficiently in education due to legal regulations, which have recently been aggravated by security concerns, transportation and security problems, time constraints, and economic reasons. Virtual museums, eliminate many of the difficulties that can be experienced in physical museums and historical site visits, and teachers’ knowledge of how to integrate them into classroom activities at different education levels and courses, and how to evaluate existing virtual museums from an educational point of view is limited. This case study aims to improve the participants' abilities to develop activities for virtual museum applications and to integrate virtual museum applications into existing classroom activities, to evaluate virtual museums from an educational point of view as well as increase their awareness levels towards the use of virtual museums in education, through the virtual museum training application that includes creative drama and gamification. The target group of the study consists of history, geography, social studies, visual arts, and primary teachers working in primary, secondary, and high schools within the borders of Istanbul, and students who receive postgraduate education at universities in Istanbul in these disciplines. Research findings reveal that the training contributed positively to the awareness levels of the participants regarding the use of virtual museums in education, improved the participants' skills in evaluating virtual museums from an educational point of view, and increased the participants' expectations of a good virtual museum.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics