BAROK DÖNEMİ VE ÜNLÜ RESSAM REMBRANDT

Author:

Year-Number: 2022-LXI
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-25 21:11:23.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 3992-4010
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Resim sanatı insanlık tarihinin başlangıcı sayılan mağara ve kaya çizimlerinden günümüze kadar varlığını sürdürmüş, araştırmacıların ilgisini çekmiştir. Barok sanatı 16. yüzyılın sonunda başlamış, 17. yüzyılda avrupanın birçok ülkesinde yayılmış 18. yüzyılın ortalarına kadar varlığını sürdüren bu uslup resim, heykel ve mimaride ön plana çıktığı görülmektdeir. Barok sanatı dönemi içerisinde, Reform hareketine karşı girişilen Katolik hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkmış. Bu dönemde hem sanatsal düşünsellik hem de uygulama anlamında Rönesans ve Maniyerizme karşı duruş sergilenmiştir.  Bu bağlamda Rembrandt yaşadığı dönemi belgeselci bir anlayışla toplumsal olayların sosyolojik etkisinin aydınlanmasında etkili olmuştur. Barok döneminin ünlü ressamı Rembrandt yaşadığı çağın dini ve sivil konuları ayrıca onun sanat gelişimi açısından belge niteliği taşıyan 60’tan fazla portre çalışmıştır. Ressam toplumsal olayları resimlerken Barok dönemine ve otuz yıl savaşlarının yıkıcı etkisine ışık tutmuştur. Bu bağlamda sanatçı çalıştığı konuların meydana getirdiği duygusal etkileri figürlerin yüz ifadelerine yansıtmayı başarmıştır. Ressam ayrıca konu anlatımında ifade biçimini güçlendirmek için teatral bir anlatım yorumlama biçimini benimsemiştir. Bu dönemde sanatın bütün alanlarında Rönesans’ın statik klasik uslubun izleri terk edilmeye başlanmış, şiddetli ışık ve koyu gölgeleme yöntemiyle resim eserlerine hareket kazandırılmıştır. Araştırmanın amacı ressamın yaşadığı dönemin sanat anlayışı, üslubu ve işlediği konular ele alınmış. Ayrıca bu makalede nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Keywords

Abstract

The art of painting has survived from cave and rock drawings, which are considered the beginning of human history, to the present day and has attracted the attention of researchers. Baroque art started at the end of the 16th century and spread in many countries of Europe in the 17th century, and this style, which continued its existence until the middle of the 18th century, seems to come to the fore in painting, sculpture and architecture. It emerged as a result of the Catholic movement against the Reformation in the period of Baroque art. In this period, a stance was taken against the Renaissance and Mannerism in terms of both artistic intellectuality and practice. In this context, Rembrandt was influential in illuminating the sociological impact of social events with a documentary understanding of the period in which he lived. Rembrandt, the famous painter of the Baroque period, worked on religious and civil issues of his age, as well as more than 60 portraits that were documents in terms of his art development. While painting social events, the painter shed light on the Baroque period and the devastating effect of the thirty years war. In this context, the artist succeeded in reflecting the emotional effects of the subjects he studied on the facial expressions of the figures. The painter also adopted a theatrical narrative interpretation style in order to strengthen the form of expression in the subject narration. In this period, the traces of the static classical style of the Renaissance began to be abandoned in all fields of art, and painting works were brought to life with the method of intense light and dark shading. The aim of the research is the understanding of art the period in which the painter lived, his style and the subjects he dealt with were discussed. In addition, qualitative research method was used in this article.

Keywords