ÖNEMİ GİDEREK ARTAN BİR KAVRAM: AÇIK FİKİRLİLİK

Author:

Year-Number: 2023-LXVII
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-07 20:53:11.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 3772-3793
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Anlamı çok iyi anlaşılmayan ve gerçek anlamından soyutlanmış bir kavram olan açık fikirlilik, bireyin kendi düşünceleri dışında farklı yaklaşımlara, düşünce tarzlarına ve fikirlere karşı hoşgörülü olmasını ifade etmektedir. Başka insanları dinleyebilme yeteneği ile ölçülebilen açık fikirliliğin, kişilik gelişimine, sosyal hayatta kurulan ilişkilere, özellikle de eğitim ortamlarına olumlu etkilerinden söz etmek mümkündür. Genel literatür taraması şeklinde desenlenen bu nitel çalışmada açık fikirlilik kavramı üzerine analizler yapılarak açık fikirlilik ve eğitim alanına ilişkin veriler; bilimsel araştırma bağlamında derlenmiş, özetlenmiş ve sunulmuştur. Ulusal alanyazında açık fikirliliğin eğitime yansımalarına ilişkin çok fazla bilgilendirici bilimsel çalışmanın olmaması çalışmanın önemini, şimdiye kadar yapılan çalışmaların ise derlenerek sonraki çalışmalara kaynak teşkil edecek olması çalışmanın amacını ortaya koymaktadır. Eğitim ortamları düşünüldüğünde açık fikirlilik; öğrencilerin sunulan bilgileri sorgulayan, onların eleştiren olmalarına, doğru ve gerçek bilgiye ulaşmalarına, birbirlerinden öğrenmelerine ve güncel kalmalarına yardımcı olmaktadır. Bireysel bağlamda bireylerin içgörü geliştirmesine ve farkındalıkların artmasına; toplumsal açıdan ise sağlıklı ilişkiler kurulması ve devletlerin toplumdan beklediği sorumlu vatandaşlık adına fayda sağladığı gibi önemli sonuçlara ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Open-mindedness, which is a concept whose meaning is not well understood and isolated from its real meaning, expresses the individual's tolerance towards different approaches, ways of thinking and ideas other than his own thoughts. It is possible to talk about the positive effects of open-mindedness, which can be measured by the ability to listen to other people, on personality development, relationships established in social life, and especially on educational environments. In this qualitative study, which was designed as a general literature review, analyzes were made on the concept of open-mindedness and the data on open-mindedness and education were compiled, summarized and presented in the context of scientific research. The fact that there are not many informative scientific studies on the reflections of open-mindedness on education in the national literature reveals the importance of the study, and the fact that the studies done so far will be compiled and will constitute a source for future studies reveals the purpose of the study. Open-mindedness when considering educational environments; It helps students to question and criticize the information presented, to reach correct and real information, to learn from each other and to stay up to date. In the individual context, it has been achieved that individual develop insight and increase awareness, and in social terms, it provides benefits for establishing healthy relations and responsible citizenship that states expect from society. 

Keywords