ETİN CİNSİYETÇİ TEMSİLİ ÜZERİNE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ANALİZ

Author :  

Year-Number: 2023-LXV
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-29 20:31:05.0
Language : Türkçe
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 1406-1430
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Postmodernizmin kimlik anlayışına göre,  biyolojik farklılıklarla dünyaya gelen erkek ve kadınlar kimliklerini, onlara öğretilenler doğrultusunda sosyal öğrenme ile şekillendirmektedirler. “Kadın olmak” ataerkil toplum tarafından kadına biçilen; güzellik, şıklık, annelik, hanımlık, erkeğine iyi bir yardımcı olmak gibi cinsiyetçi rolleri yerine getirmek demektedir. Kadın için yalnızca bunlar değil bütün sosyal yaşam erkek egemen dünya tarafından belirlenir ta ki hangi cinsiyetin hangi gıdaları tüketeceğine kadar. Bu belirlenme güzellik tanımlamaları ile modadan tutun reklamlara kadar her yerde ve neredeyse hep aynı şekildedir. Feminist kurama göre bunun nedeni sistemi oluşturan yapının erkek egemen toplum tarafından belirlenmesidir. Bu çalışmada de erkek egemen toplumun cinsiyetçi gıda tüketimi et ve sebze üzerinden analiz edilmiştir. Çalışmada et tüketiminin erkek egemen toplumla ilişkili olduğunu ve erkekler ile et arasında kurulan bağlantının yanı sıra, kadınlarla vejetaryenlik arasında da sıkı ilişkinin olduğu varsayımıdır. Bundan dolayı et ile erkek kimliği arasında kurulan sıkı ve ayrılmaz bağın yüzyıllardır ataerkil bir biçimde kendini toplumda nasıl var ettiği ve toplumun ataerkil bir yapılanmayla dizayn edildiği Nusret’in “Real Life Ninja” başlıklı videosunun Feminist düşünür Carol J.Adams’ ın Etin Cinsel Politikası” kuramı kullanılarak incelenip göstergebilimsel yöntemle analiz edilmiştir. Göstergebilim analiz sonuçlarına göre etle erkeklerin ilişkisi yalnız bir protein ihtiyacıyla sınırlı olmayıp aynı zamanda ataerkil yapının yeniden inşasına dayanmaktadır. Et üzerine kurulu bu ataerkil yapı sebzeyi ve onunla ilişkilendirilmiş yapıları da kendi hizmetinde ve ikinci sınıf olarak nitelemektedir.

Keywords

Abstract

According to postmodernism's understanding of identity, men and women who are born with biological differences shape their identities through social learning in line with what they are taught. "Being a woman" means fulfilling sexist roles assigned to women by patriarchal society, such as beauty, elegance, motherhood, femininity, being a good helper to her man. For women, not only these, but the entire social life is determined by the male-dominated world, right down to which gender is allowed to consume which foods. This determination is almost always the same everywhere, from fashion to advertisements with their definitions of beauty. According to feminist theory, this is because the structure of the system is determined by the male-dominated society. In this article, the gendered food consumption of the male-dominated society is analyzed through meat and vegetables. The study hypothesizes that meat consumption is associated with a male-dominated society and that in addition to the link between men and meat, there is also a close relationship between women and vegetarianism. Therefore, Nusret's video titled "Real Life Ninja", in which the tight and inseparable bond established between meat and male identity has existed in society in a patriarchal way for centuries and society has been designed with a patriarchal structure, has been analyzed using the theory of Feminist thinker Carol J. Adams' "Sexual Politics of Meat" and analyzed by semiotic method. According to the results of semiotic analysis, men's relationship with meat is not only limited to the need for protein but also based on the reconstruction of the patriarchal structure. This patriarchal structure based on meat also characterizes vegetables and the structures associated with them as second class and in its service.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics