GRAFİK TASARIM ALANINDA NFC KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2023-LXVII
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-07 21:03:36.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 3639-3661
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Görsel iletişim disiplini olan grafik tasarım; ses, ışık, doku, hareket gibi öğeleri de kullanarak iletişim sürecindeki mesaj aktarım kanallarını çeşitlendirmektedir. Bireylerin görme duyusuna hitap etmenin yanısıra tasarımda kullanılan yeni teknolojiler sayesinde daha geniş bir etkileşim ortamının oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Tasarımın birçok duyuya eş zamanlı olarak hitap edebilmesi erişilebilirliği artırarak hitap ettiği kitleyi de genişletebilmektedir. Tasarımların birçok duyuya hitap edebilecek şekilde hazırlanması için de teknolojiden yararlanılmaktadır. Çeşitli alanlarda geliştirilen yeni teknolojiler grafik tasarım alanına entegre edilmekte ve tasarımlara yeni boyutlar kazandırılmaktadır. Grafik tasarımcılar teknolojik gelişmelerden faydalanarak tasarladıkları ürünlerin kullanım alanlarını çeşitlendirmektedir. Bu bağlamda grafik tasarım sürecini etkileyen yeni gelişmelerden biri olan NFC (Near Field Communication -Yakın Alan İletişimi) veri aktarım sistemi karşımıza çıkmaktadır. Yapılan bu araştırmada, araştırma yöntemlerinden literatür taraması kullanılmıştır. Bu akademik metin, NFC teknolojisinin grafik tasarım alanındaki kullanımını ve örneklerini ele almaktadır. NFC'nin tasarım ürünlerindeki rolü, kullanım amacı ve avantajları incelenmiştir. Örnekler arasında ambalaj tasarımları, dergi reklamları, billboard reklamları ve müze sergileri yer almaktadır. NFC'nin tasarıma olan etkisi ve erişilebilirlik açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu vurgulanmıştır

Keywords

Abstract

Graphic design, which is a discipline of visual communication, diversifies the message transmission channels in the communication process by using elements such as sound, light, texture, movement. In addition to appealing to the visual sense of individuals, it also prepares the ground for the formation of a wider interaction environment thanks to the new technologies used in the design. The ability of the design to address many senses simultaneously can also expand the audience it addresses by increasing accessibility. Technology is also used to prepare the designs in a way that can appeal to many senses. New technologies developed in various fields are being integrated into the field of graphic design and new dimensions are being added to the designs. Graphic designers diversify the areas of use of the products they design by taking advantage of technological developments. In this context, NFC (Near Field Communication) data transmission system, which is one of the new technological developments affecting the graphic design process, appears in front of us. In this research, the examination technique, one of the research methods, was used. As a result of literature reviews, the use of the NFC system in graphic design products was examined by mentioning the NFC data transfer system and its areas of use in the research and various graphic design products were included as examples. Through the examples given, the use of NFC in graphic design has been analyzed and the potential in the sector has been tried to be revealed. In the light of the information obtained, the effect of the use of NFC in graphic design products on communicating the message to the target audience has been examined.

Keywords