ÖĞRENCİLERİ EĞİTİMDE İNTERNET KULLANIMINA YÖNLENDİRMEYE İLİŞKİN ÖĞRETMEN PROFİLLERİNİN PISA 2018 UYGULAMASI KAPSAMINDA KARŞILAŞTIRMASI

Author :  

Year-Number: 2023-LXV
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-30 11:07:20.0
Language : Türkçe
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1530-1556
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi/teknoloji çağında, bilgisayar ve internet teknolojileri, insanlığa sağladığı önemli avantajlar sayesinde, tüm dünyada hızlı bir yayılım göstermektedir. Bilgisayar ve internet teknolojileri, bütün alanları etkilediği gibi eğitim öğretim faaliyetlerinin de önemli bir parçası haline gelmiştir. Ancak, sağladığı yararların yanı sıra, özellikle internet ortamı bu konuda savunmasız ve deneyimsiz olan öğrenciler için büyük riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı; PISA 2018 uygulamasının öğretmen anketleri içerisinde yer alan, öğretmenlerin, öğrencileri internet kullanımına yönlendirmeye ilişkin maddelerden hareketle 19 farklı ülkenin öğretmen profillerini örtük sınıf analiziyle ortaya çıkarıp, farklı değişkenler açısından bu profillerin değişimini incelemektir. Araştırmanın örneklemini; Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Portekiz, Peru, Panama, Fas, Malezya, Macao, Güney Kore, Hong Kong, Almanya, Dominik Cumhuriyeti, Çin Tapei, Şili, Brezilya, Azerbaycan ve Arnavutluk olmak üzere 19 ülkeden 90748 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında, ayrıca söz konusu ülkelerde, öğrencileri eğitimde internet kullanımına yönlendirmeye ilişkin öğretmen profillerinin; ülke, cinsiyet, yaş, kıdem yılı ve bir eğitim programını bitirip bitirmeme durumlarına göre nasıl farklılaştığı incelenmiştir. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin öğrencilerini internet kullanımına yönlendirme konusunda iki ayrı profile sahip olduğu görülmüştür. Bu profiller; “bilinçli internet kullanımına yönlendiren öğretmen profili” ve “internet kullanımına yönlendirme konusunda pasif öğretmen profili” şeklinde isimlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

In the age of information/technology, computer and internet technologies show an unstoppable spread all over the world thanks to the important advantages they provide to humanity. Computer and internet technologies have become an important part of educational activities as well as affecting all fields. However, in addition to the benefits it provides, especially the internet environment brings great risks for students who are vulnerable and inexperienced in this regard. The aim of this study is to reveal the teacher profiles of 19 different countries through implicit class analysis and to examine the change of these profiles in terms of different variables, based on the items related to directing internet use in the teacher questionnaires of the PISA 2018 application. The sample of the research is United States, United Kingdom, United Arab Emirates, Spain, Portugal, Peru, Panama, Morocco, Malaysia, Macao, South Korea, Hong Kong, Germany, Dominican Republic, Chinese Tapei, Chile, Brazil, Azerbaijan and Albania. Based on data from 90748 participants from 19 countries. Within the scope of the research, the change of teacher profiles related to internet use in education in the mentioned countries according to the variables of country, gender, age, seniority and whether they have completed an education program was examined. As a result of the research, it was seen that teachers have two different profiles in directing their students to internet use. These profiles are; It has been named as "the profile of teachers who lead conscious internet use" and "the profile of passive teachers about directing to internet use". 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics