Osmanlı İş Sisteminin Etik Kodları: Ahilik Değerleri

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-16 21:41:07.0
Language : İngilizce
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 2457-2477
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Osmanlı iş sisteminin etik kodlarını da oluşturan Ahilik değerlerini tanımlamayı amaçlamaktadır. Ahilik üzerine geniş bir yazın bulunmasına rağmen, Osmanlı dönemi iş sisteminin etik kodlarını açık bir şekilde ana hatlarıyla tarif eden çalışmaların eksikliği göze çarpmaktadır. Çalışmada Ahi örgütlerinin değerlerini incelemek için çeşitli tarihi dökümanlardan faydalanılmıştır. Çalışmada ilk önce Ahi gruplarını profesyonel esnaf loncalarından ayıran noktalar açıklanmıştır. İkinci olarak, Akhi örgütlerinin kökeni olan fütüvvet gruplarının özellikleri ve değerleri tarif edilmiştir. Sonra Ahi kültürünün canlı örneklerini görmek için İbn-i Battuta’nın hatıraları incelenmiştir. Son olarak, on beşinci yüzyılda Ahi örgütlerinin tarih sahnesinden çekilmesinden sonra ortaya çıkan profesyonel loncaların çalışma ilkeleri incelenmiştir. Bu analizler sonucunda Ahilik değerlerinin ve açıklamalarının verildiği bir tablo ortaya çıkmıştır. Analizde lonca hayatıyla ilgili ededbi ve tarihi dökümanlardan faydalanılmıştır. Sonuç bölümünde çalışmanın sınırlılıkları ve gelecekte yapılacak araştırmalar açısından önemi tartışılmıştır.

 

Keywords

Abstract

This study aims to define the values of Akhism that also constitute the ethical codes of the Ottoman business system. Despite the existence of a large literature on Akhism, there is a lack of studies which clearly outline the ethical codes of business during the Ottoman era. The study utilizes various kinds of historical documents to examine the values of Akhi organizations. The study first distincts Akhi groups from professional guilds. Second, it describes the characteristics and values of futuwwa groups as the origin of Akhi organizations. Then the memories of Ibn Battuta are observed in order to see vivid demonstrations of the Akhi culture. Lastly, the study examines the work principles of Ottoman professional guilds which emerged in the 15th century after the decline of Akhi organizations. Our analysis results in a list of Akhi values and their explanations expressed in a table form. In our analysis, we make use of literary works and historical documents relating to guild life. At the end of the study, we discuss the implications of our findings for future research.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics