SOSYAL MEDYADA SURİYELİ VE UKRAYNALI GÖÇMEN İMAJINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ: TWITTER ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-04 14:52:25.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 2291-2321
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göçlerin ve göç edenlerin hikâyesi, insan var oldukça yeniden yazılmaktadır. Göçe iten nedenler değişkenlik gösterse de yakın dönemde yaşanan kitlesel göçler, sıklıkla iç karışıklıklara bağlı zorunlu göçlerdir. İç karışıklık yaşayan ülkelerin yaşadığı krizler, kitlesel göçlere dönüşmüş ve neticede dünyaya bir panik dalgası yayılmıştır. Suriye ve Ukrayna, bahsi geçen durumun en yakın zamanlı örnekleridir. Türkiye ise bulunduğu jeopolitik konum nedeniyle önemli bir geçiş noktasıdır. Bu durum sadece haber bültenlerinin ve siyasi gündemin konusu olarak değil, sosyal bilimler alanında da araştırılması gereken önemli bir olgu olarak dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı, bu kitlesel göçlerin sosyal medyaya yansıyan görüntülerini karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışmada, Türkiye’deki Suriyeli ve Ukraynalı göçmenlere olan yaklaşım, Twitter paylaşımları üzerinden incelenmiştir.

2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı, çok sayıda Suriyelinin Türkiye’ye göç etmesine neden olmuştur. Güncel rakamlarla 3,5 milyondan fazla Suriyeli göçmen, Türkiye topraklarında yaşamaktadır. 2022 yılında Ukrayna ile Rusya arasında Donbas Krizi’nin bir savaşa dönüşmesi, Türkiye’ye bu kez Avrupa’dan yönelen, ikinci bir göç dalgasına neden olmuştur. Ülkemize yönelen göçler, bir yandan endişe ile izlenirken, öte taraftan iki farklı göçmen imajı karelenmeye başlamıştır. Çalışma kapsamında çeşitli sosyal medya etiketleri belirlenmiş ve ona göre taramalar yapılmıştır. Elde edilen bulgular, söylem analizi ile çözümlenmiştir. Eldeki verilerde, “Doğulu-Batılı”, “bizden-bizden değil”, “medeni-bedevi” gibi ikili karşıtlık zeminine taşınan içeriklere rastlanıldığı gibi topyekûn göçmen karşıtı söylemi yükselten bir dil de tespit edilmiştir.

 

Keywords

Abstract

The story of migrations and immigrants is rewritten as long as human beings exist. Although the reasons for migration vary, the mass migrations experienced in the recent period are often forced migrations due to internal disturbances. The crises experienced by the countries experiencing internal turmoil turned into mass migrations and as a result, a wave of panic spread to the world. Syria and Ukraine are the most recent examples of this situation. Türkiye, on the other hand, is an important transit point due to its geopolitical location. This situation draws attention not only as a subject of news bulletins and political agenda, but also as an important phenomenon that needs to be investigated in the field of social sciences. The aim of this study is to comparatively examine the images of these mass migrations reflected on social media. In the study, the approach to Syrian and Ukrainian immigrants in Turkey was examined through Twitter shares.

The Syrian civil war that started in 2011 caused many Syrians to migrate to Turkey. With current figures, more than 3.5 million Syrian immigrants live in Turkey. The transformation of the Donbas Crisis into a war between Ukraine and Russia in 2022 caused a second wave of migration to Turkey, this time from Europe. While the migrations towards our country were watched with concern on the one hand, two different images of immigrants began to be squared on the other hand. Within the scope of the study, various social media tags were determined and scanned accordingly. The obtained findings were analyzed by discourse analysis. In the available data, contents such as “Eastern-Western”, “us-not from us”, “civilized-bedouin” are encountered, as well as a language that raises the total anti-immigrant discourse.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics