TÜRKİYE’DE TRT’NİN İKTİDARLARCA PROPAGANDA ARACI OLARAK KULLANILMASI

Author:

Year-Number: 2023-LXV
Number of pages: 1598-1622
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de yayıncılığın toplum içindeki yeri ile siyasetle ilişkisi radyo yayıncılığının başladığı 1927 yılından bu yana tartışılagelmiştir. Bu eleştiri ve tartışmalar, TRT’nin kuruluş sürecinde de etkisini göstermiştir. TRT yasası hazırlanırken, siyasetin etkisinden uzak ‘özerk’ ve ‘tarafsız’ bir yayıncılık hedeflenmiştir. Buna göre yasada belirlenen organ, İngiliz Kraliyeti’nin maddi ve manevi katkısıyla çalışmalarını sürdüren dünya çapındaki yayın kuruluşu olan BBC modelinden esinlenerek oluşturulmuştur. Bu çalışmada TRT’nin 1964 yılında kurulduğu günden, günümüze dek (2023) iktidarlarla olan ilişkileri ele alınmış ve süreç içinde iktidarların, özellikle tarihi dizilerde, TRT’yi kendi amaçları ve propagandalarına yönelik nasıl kullandıkları değerlendirilmiştir. Araştırmalarımız, ‘özerk’ statüyle kurulan TRT’nin, bu özelliğinin gelecekteki iktidarlar tarafından da aynı maksatla kullanılmasının önlenmesi için, ‘özerklik’ statüsünün tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Keywords

Abstract

In Turkey, the place of broadcasting in society and its relationship with politics have been debated since the beginning of radio broadcasting in 1927. These criticisms and debates also had an impact on the establishment process of TRT. While the TRT law was being prepared, an 'autonomous' and 'impartial' broadcasting away from the influence of politics was targeted. Accordingly, the body defined in the law was inspired by the model of the BBC, a worldwide broadcasting organisation that operates with the financial and moral support of the British Crown. This study analyses TRT's relations with the governments since its establishment in 1964 until today (2023) and evaluates how the governments have used TRT for their own purposes and propaganda, especially in historical TV series. Our research reveals that the 'autonomy' status of TRT, which was established with an 'autonomous' status, should be reconsidered in order to prevent this feature from being used for the same purpose by future governments.

Keywords