TEK PARTİ DÖNEMİ SİYASAL AKIMLARI VE FİKİR DERGİCİLİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-16 21:46:50.0
Language : Türkçe
Konu : Siyasal Hayat ve Kurumlar
Number of pages: 2857-2889
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Fikir dergileri, yaşadıkları dönemin siyasi konjonktürünü etkileyebilme ve yansıtabilme niteliğine sahip basın yayın araçları arasında yer almaktadır. Çalışma kapsamında; bu işlevleri nedeniyle Kadro, Ağaç ve Çınaraltı dergileri seçilmiştir. Tarihsel-Betimsel analiz yöntemi ile amaca dayalı örneklem yöntemi bir arada kullanılan çalışmada, Kemalist ideolojiden farklılaşan siyasi düşüncelerin, hâkim ideolojiye rağmen fikir dergileri aracılığıyla var olabildikleri görülmüştür. Yaşanılan dönem dikkate alındığında, otoriter nitelikte kabul edilebilecek bir yönetim döneminde, hâkim ideoloji haricinde düşüncelerin toplumla doğrudan etkileşime girebilmiş olması dikkat çekicidir. Ayrıca literatür taraması yapıldığında, farklı çalışma alanlarında tek partili döneme çokça yer verildiği görülmektedir.  Fakat spesifik olarak dönemin fikir dergilerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği bir araştırmanın bulunmaması dikkat çekicidir. Daha önce bu içerikle bir çalışma yapılmamış olmasının yanı sıra, çalışma konusu olan dergilerin döneme siyasi ve sosyal anlamda yön verme mücadeleleri elde edilen çarpıcı bulgular arasında yer almaktadır. Bu özgün değer ile birlikte çalışmanın Tek Parti dönemi fikir dergilerinin analizi açısından literatüre katkı yapacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Idea journals are among the media tools that have the ability to influence and reflect the political conjuncture of the period in which they live. Scope of work; Due to these functions, Kadro, Ağaç and Çınaraltı magazines were chosen. In the study, in which the historical-descriptive analysis method and the purpose-based sampling method were used together, it was seen that the political thoughts that differed from the Kemalist ideology could exist through the idea journals despite the dominant ideology. It is noteworthy that in a period of administration that can be considered authoritarian, thoughts other than the dominant ideology could interact directly with the society. In addition, when the literature is searched, it can be said that the single-party period is given a lot of attention, but there is no research in which the opinion journals of the period are evaluated comparatively. It is thought that the study will contribute to the literature in terms of the analysis of the idea journals of the Single Party period.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics