BİZANS İMPARATORU II. IOANNES KOMNENOS'UN DOĞU POLİTİKALARI BAĞLAMINDA ANTAKYA SEFERLERİ

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-04 18:42:10.0
Language : Türkçe
Konu : Ortaçağ Tarihi
Number of pages: 1990-2007
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öz

Bizans İmparatorluğu Türk ve Dünya tarihi açısından önemlidir. Kavimler Göçü sonrası Avrupada meydana gelen gelişmeler, Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılmasına sebep olmuştur. Gelişen süreç içerisinde Batı Roma yıkılmıştır. Doğu Roma İmparatorluğu ise varlığını bin seneden daha fazla devam ettirmiştir. Bizans İmparatorluğu Malazgirt zaferinden sonra Anadolu hâkimiyetini kaybetmeye ve yapılan Türk akınlarını durduramamaya başlamıştır. Bu nedenle Bizans İmparatorları, Anadolu’da tekrar hâkimiyet sağlama gayesiyle mücadelelerini sürdürmüşlerdir. II. Ioannes Komnenos zor şartlarda Bizans tahtına oturmayı başarmıştır. Batı’daki sorunlarla mücade etmiş ve sonrasında yönünü Doğu’ya çevirmiştir. Bu bağlamda imparatorun kaybettiği toprakları yeniden ele geçirme gayreti, Kilikya, Antakya ve Suriye Bölgelerindeki politikaları araştırmamızın konusunu teşkil etmektedir. Bizans İmparatoru II. Ioannes Komnenos’un Doğu politikaları bağlamında yaptığı mücadeleleri, detaylıca aktarmak, yorumlamak ve bölge tarihine ışık tutulmak istenmiştir. Çalışmada ana kaynaklar ve araştırma eserlerden istifade edilmiştir. Bizans İmparatoru II. Ioannes Komnenos’un tahta çıkışı, Kilikya bölgesinde hâkimiyet sağlaması, Antakya Seferleri ve Müslümanlar ile mücadeleleri işlenmiştir. Son olarak II. Ioannes Komnenos’un ölümü ile konu sonlandırılmıştır.   

Keywords

Abstract

Abstract

The Byzantine Empire is important in terms of Turkish and World history. The developments in Europe after the Migration of Tribes caused the Romen Empire to split into two. In the developing process, Western Rome was destroyed. The Eastern Rome Empire, on the other hand, contiuned its existence for more than a thousand years. After the victory of Manzikert, the Byzantine Empire began to lose its dominance in Antolia and could not stop the Turkhis raids. For this reason, the Byzantine Emperors continued their struggles with aim of regaining dominance in Anatolia. Ioannes Comnenos II succeeded to sit on the Byzantine throne under difficult conditions. He struggled with the problems in the West and then turned his direction to the East. In this context, the effort of the emperor to recapture the lost lands is the subject of our research on the policies in the Cilicia, Antioch and Syria Regions. It is aimed to convey in detail the struggles of the Byzantine Emperor Ioannes Comnenos II in the context of Eastern policies ant to shed light on the history of the region. In the study, main sources and research works were used. The enthronement of the Byzantine Emperor Ioannes Comnenos II, his dominance in the Cilicia region, the Antioch Campaigns and his struggles with the Muslims are covered. Finally, the subject was ended with the death of Ioannes Comnenos II.        

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics