SİYASİ PARTİLERİN Z KUŞAĞI ÜYELERİNE YÖNELİK ALGILARI VE SİYASAL İLETİŞİM STRATEJİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2023-LXVII
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-02 11:27:40.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 3989-4015
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada 2023 genel seçimlerinde seçmenlerin önemli bir kısmını oluşturan Z kuşağı üyelerine ilişkin politik aktörlerin algılarının/yaklaşımlarının ve bu kuşak üyelerini ikna edebilmek için bu aktörlerin kullanmış oldukları iletişim stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla mevcut siyasi tabloda iktidar ve ana muhalefet partileri olan Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisinin yetkili organlarının katılımıyla derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle elde edilen veriler nitel içerik çözümlemesi tekniğiyle analiz edilmiştir. Çalışmada siyasi partilerin genç kuşak üyelerini önemsedikleri, onlarla iletişimi sağlamak, onlara bilgi vermek ve onları ikna edebilmek için çeşitli iletişim kanallarını kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Yine siyasi partilerin Z kuşağı üyelerine yönelik etkin bir iletişim stratejisiyle yaklaştıkları görülmektedir. Ayrıca çalışmada genç kuşak üyelerinin sosyal ağlarda politik aktörlerle siyasal iletişime geçme, siyasal paylaşımlar yapma ve siyasal eylemlerde bulunma davranışları düzeylerinin bazı gençlerde düşük bazı gençlerde ise yüksek olduğu, ancak genel anlamda bu davranışların çok düşük düzeyde kaldığı sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to determine the perceptions/approaches of political actors regarding the members of Generation Z, who constitute an important part of the electorate in the 2023 general elections, and the communication strategies used by these actors to persuade the members of this generation. For this purpose, in-depth interviews were conducted with the participation of the authorised bodies of the Justice and Development Party and the Republican People's Party, which are the ruling and main opposition parties in the current political picture. In the study, the data obtained by semi-structured interview technique were analysed by qualitative content analysis technique. The study concluded that political parties care about the members of the young generation and use various communication channels to communicate with them, inform them and persuade them. Again, it is seen that political parties approach Generation Z members with an effective communication strategy. In addition, it was concluded in the study that the levels of political communication with political actors, sharing political posts and political action behaviours of the members of the young generation in social networks were low in some young people and high in some young people, but in general, these behaviours remained at a very low level.

Keywords