SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ALANINDA DİJİTAL OKURYAZARLIĞA İLİŞKİN YAYINLARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2023-LXV
Number of pages: 1623-1653
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, sınıf öğretmenliği ve dijital okuryazarlık üzerine yapılan uluslararası indeksli dergilerde yayımlanan bilimsel yayınların bibliyometrik analizinin sunulması amaçlanmıştır. Bu kapsamda sınıf öğretmenliği alanında dijital okuryazarlık üzerine yapılan Clarivate Analytics tarafından üretilen Web of Science (WoS) veri tabanında taranan ilgili yayınlar incelenerek bibliyometrik analizi yöntemi kullanılmıştır. Sınıf öğretmenliğinde dijital okuryazarlık konusunda bilimsel yayınlara ulaşmak için WoS veri tabanında 06.06.2023 tarihinde bir tarama yapılmıştır. Söz konusu taramada “digital literacy” and “primary education” or “digital literacy” and “classroom education” or “digital literacy” and “elementary education” or “digital literacy” and “primary school education” anahtar kelimeleri ile “tüm alanlar” seçilmiştir. Tarama sonucunda elde edilen 116 yayından oluşan veri seti VOSviewer (Version 1.6.19) aracılığıyla betimsel analiz ve haritalama teknikleri ile analiz edilmiştir. Araştırmada sınıf öğretmenliği alanında dijital okuryazarlıkla ilgili yayının en fazla 2020 yılında (21 yayın) üretildiği, en çok bilimsel yayını ise İspanya’nın (44 yayın) ürettiği belirlenmiştir. İlgili araştırmaların ortak yazar yapısının analizi sonucundaBazarova, Natalya N.; Choi, Yoon Hyung; Difranzo, Dominic; Purington, Amanda; Taft, Jessie G. ve Whitlock, Janis” adlı yazarların bağlantı gücü en yüksek yazarlar olduğu ve en sık atıf alan (53 atıf) yayının Domingo-Coscollola, M., Bosco, A., Carrasco, S., ve Sánchez, J. A. yazarlarının 2020 yılı “Fostering teacher’s digital competence at university: The perception of students and teachers” isimli makale olduğu tespit edilmiştir. Veri setindeki yayınlarda yapılan atıflarda bağlantı gücü en yüksek olan Burnett, C. ve bu yazarı Marsh, J. ve Ferrari, A. takip ettiği ve ortak anahtar sözcük analizi sonucunda bağlantı gücü ve görünme sayısına göre ilk sırada “digital literacy” yer aldığı bulgulanmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to present the bibliometric analysis of scientific publications on primary school teaching and digital literacy published in internationally indexed journals. In this context, the bibliometric analysis method was used by reviewing the relevant publications on digital literacy in primary education that were searched in the Web of Science (WoS) database produced by Clarivate Analytics. The WoS database was searched on 06/06/2023 to access scientific publications on digital literacy in the primary school teaching education. In this search, "all fields" was selected with the keywords “digital literacy” and “primary education” or “digital literacy” and “classroom education” or “digital literacy” and “elementary education” or “digital literacy” and “primary school education”. The dataset of 116 publications obtained as a result of the review was analyzed using descriptive analysis and mapping techniques using VOSviewer (version 1.6.19). In the study, it was determined that the highest number of publications related to digital literacy in the field of primary school teaching education was produced in 2020 (21 publications), and Spain produced the most scientific publications (44 publications). As a result of the analysis of the co-author structure of the related studies, it was found that the authors named “Bazarova, Natalya N.; Choi, Yoon Hyung; Difranzo, Dominic; Purington, Amanda; Taft, Jessie G. and Whitlock, Janis” were the authors with the highest link strength and the most cited publication (53 citations) was Domingo-Coscollola, M., Bosco, A., Carrasco, S., and Sánchez, J. A. in 2020. It was found that Burnett, C. had the highest link strength in the citations made in the publications in the dataset, followed by Marsh, J. and Ferrari, A., and as a result of the common keyword analysis, it was found that “digital literacy” ranked first according to link strength and number of occurrences.  

Keywords