TELEVİZYON YAYINCILIĞINDA METAVERSE UYGULAMALARI: DÜNYADAN VE TÜRKİYE’DEN İLK ÖRNEKLER

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-16 22:24:39.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 2698-2720
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hızla gelişen teknolojiyle birlikte ekran ve yayın sektörü de yenilenmeye, gelişmeye ve değişmeye devam etmektedir. Bu yeniliklerden Metaverse ve Web 3.0 gibi teknolojiler geleneksel yayıncılığın dışında içerik dağıtımının yeni yollarını sunmaya başlamıştır. Aracıların ortadan kalkmasıyla içerik oluşturanların daha özgür ve esnek bir ortamda hedef kitlelerine ulaşması mümkün hale gelmiştir. Blockchain, Web 3.0 gibi teknolojilerle ve meta veri tabanının ortaya çıkmasıyla ekran ve yayın teknolojisi bu değişime uyumlanma çabası içinde farklı deneyimler yaşamaktadır. Bu çalışmanın amacı, yayıncılık konusunda son yıllarda yaşanan değişimleri Metaverse kapsamında ele almak, televizyon yayıncılığı konusunda ilk denemeleri incelemektir. Çalışmada doküman analizi yöntemi kullanılarak, dünyada ve Türkiye’deki ilk Metaverse televizyon yayınları incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda Metaverse ile televizyon yayıncılığın ilk örneklerinin çoğunun 2022 yılında verildiği görülmüştür. Türkiye’deki örnekler ulusal kanalların bir televizyon programında ve sınırlı bir sürede Metaverse ile bağlantı gerçekleştirilerek yapıldığı tespit edilmiş, Metaverse ile ilgili ilk örneklerin dışında herhangi bir yayın bilgisine ulaşılamamıştır. Dünyadan örneklerde ise avatarlarla yapılan yarışma programı beklenen ilgiyi görmemiş, reyting oranları istenilen düzeye ulaşamamıştır. Sonuç olarak hem dünyada hem Türkiye’de Metaverse ile televizyon yayıncılığının henüz başlangıç aşamasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Keywords

Abstract

With the rapidly developing technology, the screen and broadcast industry continues to be renewed, developed and changed. Among these innovations, technologies such as Metaverse and Web 3.0 have begun to offer new ways of content distribution apart from traditional publishing. With the elimination of intermediaries, it has become possible for content creators to reach their target audiences in a more free and flexible environment. With the emergence of the metadata base with technologies such as Blockchain, Web 3.0, screen and broadcast technology has different experiences in an effort to adapt to this change. The aim of this study is to deal with the changes in broadcasting in the context of Metaverse and to examine the first trials on television broadcasting. In the study, the first Metaverse television broadcasts in the world and in Turkey were examined by using the document analysis method. As a result of the research, it was seen that most of the first examples of television broadcasting with Metaverse were given in 2022.As for the examples in Turkey, it was determined that the national channels were connected to Metaverse in a limited time in a television program, and no broadcast information could be found apart from the first examples about Metaverse.In the world, the competition program with avatars did not receive the expected attention, and the ratings could not reach the desired level.As a result, it has been concluded that television broadcasting with Metaverse is at the beginning stage both in the world and in Turkey.

Keywords: Television, Broadcasting, Metaverse, Web Publishing

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics