MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI HAZIRLANAN AFİŞLERİN GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-02 21:50:15.0
Language : Türkçe
Konu : Görsel İletişim Tasarımı
Number of pages: 1939-1956
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son yıllarda madde kullanımının çok küçük yaşlara kadar inmesi ve kullanım oranlarının artması, hem aileler hem de konuyla ilgili resmi kurumlar açısından geniş kaygılara yol açmaktadır. Bu yüzden uyuşturucu bağımlılığının tehlikeleri ve olumsuz sonuçları konusunda toplumun tüm kesimlerinin bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmaların merkezini ise kitle iletişim araçları ve sosyal platformlar oluşturmaktadır. Kitle iletişim çalışması araçlarından olan afiş, bir görsel iletişim ürünüdür. Afişler yardımıyla çeşitli bilgi ve mesajlar kitlelere hızlı bir şekilde iletilebilmektedir. Son yıllarda dijital teknolojilerin hayatımıza girmesi ile etkinliği azalmış olsa da afiş ve posterler, kalabalıkların yoğun olduğu yerlerde hâlâ yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Basılı poster uygulamaları günümüzde büyük oranda çevrimiçi sosyal medya ortamlarına aktarılmış durumdadır. Etkili bir kitle iletişim aracı olan afişlerin iletişim performansı, mesajın konusu ve tasarım yapısına göre değerlendirilir. Konunun uzmanı iletişimciler tarafından hazırlanan mesaj grafik tasarımcı tarafından görsel hale getirilir. Hedef kitlenin özellikleri dikkate alınarak oluşturulan mesajın, yine hedef kitlenin kolayca algılayacağı tasarım elemanları ile hazırlanması gerekir. Dijital teknolojilerden önceki geleneksel yöntemlerle hazırlanan afişlerde mesajı görünür hale getiren grafik tasarımcının tasarım yeteneği afişin performansını belirlerken, günümüzde bunu teknolojiye yatkınlık belirlemektedir. Bu çalışmada, yerli ve yabancı tasarımcıların oluşturduğu afiş uygulamaları incelenmiştir. Görsel iletişim tasarımı açısından; iletişim, teknik, sanat, estetik kaygılar ve tasarım ilkelerinden oluşan kıstaslar dikkate alınarak afişlerin performans değerlendirmesi yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In recent years, the decrease in substance use to very young ages and the increase in the use rates have caused great concerns to families and authorities. It is of great importance to raise awareness of all segments of society about the dangers and negative consequences of drug addiction. Mass media and social platforms form the center of these studies. The poster, which is a mass communication work, is a visual communication product. With the help of posters, it has been transmitting all kinds of information quickly to the masses for many years. Although its effectiveness has decreased with the introduction of digital technologies into our lives in recent years, it is still widely used in places with high crowds. Printed poster applications have largely transformed into online social media environments. The communication performance of posters, which are mass media, is evaluated according to the subject of the message and the design structure. The message prepared by communicators who are experts in the subject is made visible by the graphic designer. The message created by taking into account the characteristics of the target audience should be prepared with design elements that can be easily perceived by the target audience. While the design ability of the graphic designer, who makes the message visible on the posters prepared with traditional methods before digital technologies, determines the performance of the poster, it determines the dominance of technology today. In the study, poster works created by domestic and foreign designers were examined. In terms of visual communication design of the posters; Performance evaluation was made by taking into account the criteria consisting of communication, technique, art, aesthetic concerns and design principles.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics