A QUANTITATIVE ASSESSMENT OF SELECTED POTENTIAL GEOSITES FROM GÜMÜŞHANE (TÜRKİYE) FOR THE DEVELOPMENT OF GEOTOURISM

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-16 22:42:09.0
Language : İngilizce
Konu : Beşeri ve İktisadi coğrafya
Number of pages: 3082-3106
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Gümüşhane (Türkiye) ilinden seçilen yedi jeositin değerlendirilmesinde bir ÇKKV çerçevesinin önerilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Brilha (2016) tarafından tanıtılan jeosit değerlendirme kriterine göre değerlendirmesi yapılmak istenen yedi jeosit, ÇKKV yaklaşımlarından olan MEREC tabanlı TOPSIS ve EDAS teknikleriyle analiz edilmiştir. Sonuçlara göre, sahada en önemli kriterler; temsil edilebilirlik (SV1), güvenlik (PEU4 ve PTU4) ve yasal koruma (DR3) olmuştur. En önemli jeositlerin ise Karaca Mağarası ve Tomara Şelalesi olarak saptanmıştır. Çalışmada önerilen metodoloji ve elde edilen bulguların, konu literatürüne teorik bir temel sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bulguların, planlama ve yönetim açısından yöre paydaşları için pratik çıkarımlar geliştirilmesinde iç görü sağlayabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

This study aims to propose an MCDM framework for evaluating seven geosites selected from Gümüşhane (Türkiye). For this purpose, seven geosites to be assessed according to the geosite evaluation criterion introduced by Brilha (2016) were analyzed with MEREC-based TOPSIS and EDAS techniques, which are MCDM approaches. According to the results, the most important criteria in the field have been representativeness (SV1), safety (PEU4 and PTU4), and legal protection (DR3). Besides the most important geosites were Karaca Cave and Tomara Waterfall. It is thought that the methodology proposed in the study and the findings obtained will provide a theoretical basis for the subject literature. It is also believed that the results may provide insight into developing practical implications for local stakeholders regarding planning and management

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics