COCA-COLA REKLAMLARINDA KÜYERELLEŞEN MOTİFLER

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-16 22:26:29.0
Language : Türkçe
Konu : Reklamcılık
Number of pages: 2681-2697
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Seri üretimin getirisi olan standartlaşma benzer tüketim ürünlerinin dünya genelinde yayıgınlaşmasını sağlamasının yanı sıra ürünlerin benzer reklam mesajlarıyla tanıtımına da zemin hazırlamıştır. Üretim ve tanıtım açısından standartlaşma yaklaşımı avantajlar sağlamış olsada dünya genelinde faaliyette bulunan küresel ölçekli firmalar açısından tek bir stratejiyle tüketicilerin bütününe ulaşmanın karşılaştığı zorluklar ve tüketim potansiyeli olan tüketicilerin tamamına ulaşma amacı faaliyette bulunulan pazarların yerel, kültürel unsurları dikate alınarak yerelleştirme stratejilerinin geliştirilmesine neden olmuştur. Yerelleştirme stratejisiyle yerelin beklentilerine yönelik ürünler geliştirilmekte tanıtım faaliyetleri de bu doğrultuda gerçekleşmektedir. Standartlaşma ve yerelleştirme stratejilerinin yanı sıra küresel olarak faaliyet yürütmekte olan; fakat çeşitli yerellikler içerisinde konumlanan/küresel düşünen yerel hareket eden faaliyetleri açıklayan küyerelleşme kavramı farklı bir strateji olarak kendisini göstermektedir. Bu çalışmada standartlaşma ve yerelleştirme stratejilerini birbirine kaynaştıran, küreseli ve yereli aynı anda içerisinde barındıran küyerelleşme stratejisi nezdinde küresel ölçekte dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyet yürüten Coca-Cola reklamları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Küresel olarak standartlaşmış bir lezzet olan Coca-Cola’nın tanıtım için kullandığı çeşitli yerel-kültürel unsurları içeren reklamlar Coca-Cola resmi YouTube kanalı içerisinden amaçlı örneklemeyle seçilmiştir. Coca-Cola’nın farklı ülkelerde ki tanıtım faaliyetlerinde yerele ait çeşitli dini ve kültürel unsurları reklamlarda kullandığı tespit edilmiştir.         

Keywords

Abstract

In addition to ensuring the spread of similar consumption products, standardization that emerge with mass production also enabled to be promoted products with similar advertising messages. Standardization in terms of production and advertising gains some advantages, but challenges to reach all consumers with one strategy and purpose of attaining potential consumers for global companies caused consideration cultural elements of countries that be conducted activity. This is localization strategy. The products are developed to expactations of local with localization strategy, and are advetised accordingly. In addition to standardization and localization strategy, glocalization phenomen that sign operations situated in varios local cultures/thinking global, acting local, emerged as a different strategy. In current study, within the framework of glocalization strategy that integrates standardization and localization, that contains global and local, Coca-Cola ads examined with content analysis method. Coca-Cola has a standardized taste as globally but is intertwined with local-cultural structures in many country. In this context, ads that contains local-cultural elements that used by Coca-Cola are selected by purposive sampling form official Coca-Cola YouTube channel. In these ads, it was found that Coca-Cola used religious and cultural elements of local in ads in varios countries.   

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics