Okul Öncesi Öğretmenlerinin Meslek Yaşamlarında Karşılaştıkları Etik Sorunlar Ve Çözmeye Yönelik Stratejileri

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-16 22:45:46.0
Language : İngilizce
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 3162-3175
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, , Türkiye'deki okul öncesi öğretmenlerinin karşılaştığı etik ve mesleki ikilemlere derinlemesine bir bakış sunuyor. Araştırma, fenomenolojik bir yaklaşım kullanarak ve rastgele seçilmiş 69 okul öncesi öğretmeniyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yaparak, mesleklerindeki etik olmayan davranışlarla ilgili deneyimleri, izledikleri çözümleri ve bu olaylar için algılanan sorumluluğu derinlemesine araştırıyor. Bulgular, sözel ve fiziksel şiddet vakaları, ebeveynler ve yöneticilerle iletişim sorunları ve eğitim ortamlarındaki hiyerarşik güç dinamiklerinden kaynaklanan zorluklar dahil olmak üzere öne çıkan sorunları ortaya koymaktadır. Özellikle birçok eğitimci, profesyonel idealizm ile çalışma ortamlarının katı gerçekleri arasındaki çatışmayla boğuşur. Çalışma, eğitimciler için olumlu, kapsayıcı ve saygılı bir ortam sağlamak için geliştirilmiş destekleyici mekanizmalara, eğitim programlarına ve gözden geçirilmiş okul politikalarına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Keywords

Abstract

This study offers an in-depth exploration into the ethical and professional dilemmas encountered by preschool teachers in Turkey. By employing a phenomenological approach and conducting semi-structured interviews with 69 randomly selected preschool teachers, the research delves into experiences related to unethical behaviors in their profession, the solutions they pursued, and the perceived responsibility for these incidents. Findings reveal prominent issues, including cases of verbal and physical violence, communication challenges with parents and administrators, and the difficulties arising from hierarchical power dynamics in educational settings. Notably, many educators grapple with the conflict between professional idealism and the stark realities of their work environment. The study suggests the need for enhanced supportive mechanisms, training programs, and revised school policies to ensure a positive, inclusive, and respectful environment for educators.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics