PAID DOMESTIC WORKER WOMEN AND COVID-19 PANDEMIC: A STUDY IN ANKARA AND KOCAELİ

Author:

Year-Number: 2023-LXVII
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-30 11:09:35.0
Language : İngilizce
Konu : Sosyoloji
Number of pages: 3214-3240
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Covid-19 pandemisi, kayıt dışı sektörlerde çalışan kırılgan grupları olumsuz etkilemiştir. Ücretli çalışan ev işçisi kadınlar da bu gruplar arasındadır ve birçoğu ya işini kaybetmiştir ya da düşük ücretlerle çalışmayı kabul etmek zorunda kalmıştır. Türkiye'de ev işçisi kadınlar pandemi döneminde de ekonomik ve hane içi sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu çalışma, Ankara ve Kocaeli'nde ikamet eden ve çalışan ev işçisi kadınların pandemi sürecindeki deneyimlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu makalede toplanan ve analiz edilen araştırma verileri yukarıda belirtilen şehirlerden katılımcılarla yapılan yapılandırılmış ve yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilmilştir. Araştırmanın bulguları, katılımcıların pandemi sürecinde karşılaştıkları sosyo-ekonomik zorlukları ortaya koymaktadır. Çalışmanın bulgularına göre, katılımcı kadınlar, düşük ücretler şeklinde ortaya çıkan yeni çalışma koşullarını kabul etmek zorunda kalmışlardır. Ekonomik zorluklarla ve giderek artan hanehalkı sorumluluklarıyla başa çıkmak için; aileleri ve yakın komşularıyla sosyal yardımlaşma mekanizmaları kurmak durumunda kalmışlardır.  Ayrıca pandemi, hanelerdeki ataerkil ilişkileri ve cinsiyet eşitsizliklerini daha da belirgin hale getirmiştir. Katılımcılar gelir kaybına uğradıklarında eşlerine maddi olarak bağımlı hale gelmişlerdir. Bunların yanısıra, katılımcıların çocukları ekonomik ve eğitimsel eşitsizliklerden muzdarip olmuşlardır. Çocukların dijital erişimi sınırlı düzeydedir ve çevrimiçi eğitim sürecinde uyum sorunlarıyla karşılaşmışlardır. Makale, tüm bunların ışığında, ev içi ücretli kadınlar gibi savunmasız grupların, özellikle afetler ve sosyo-ekonomik belirsizlikler sırasında kapsamlı bir sosyal koruma kapsamına ihtiyaç duyduğunu ileri sürmektedir.+

 

 

 

 

 

 

 

Keywords

Abstract

Covid- 19 pandemic negatively affected vulnerable groups working in informal sectors. Paid domestic worker women are among one of those groups and many of them either lost their jobs or had to accept decreased remunerations. Domestic worker women faced economical and domestic problems during the pandemic in Turkey. This study aims to examine experiences of domestic worker women residing and working in Ankara and Kocaeli during the pandemic. Research data collected and processed in this article was derived from structured and semi-structured interviews with participants from abovementioned cities. Findings of the study reveal the socio-economic challenges the participants faced during the pandemic. According to these findings, participant women had to accept newly emerging working conditions which were characterized by low remunerations.  In order to cope with economic challenges and progressively increased household responsibilities; they had to establish informal social support mechanisms with their families and close neighbours. In addition, the pandemic made patriarchal relationships and gender inequalities in households even more evident. When participants suffered a loss of income, they became financially dependent on their husbands concurrently. Moreover, their children suffered from economic and educational inequalities. The children had limited digital access and faced with adaptation challenges during the online education process. In the light of all these, the article propounds that vulnerable groups such as paid domestic women need comprehensive social protection coverage, especially during disasters and socio-economic uncertainties.

Keywords