ANADOLU’NUN MÖ 2. BİNYIL BOĞA FİGÜRİN ÖRNEKLERİ: KÖKENİNE ve DEMİR ÇAĞINA YANSIMASINA DAİR NOTLAR

Author :  

Year-Number: 2024-LXIX
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-23 16:07:06.0
Language : Türkçe
Konu : Eskiçağ Tarihi
Number of pages: 640-676
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

MÖ 2. binyılda Anadolu’nun içlerinde ve güneyinde güçlü bir boğa kültü yaşandığını arkeolojik çalışmalar göstermektedir. Bu kültün özellikle Hitit kültüründe ve Fırat-Dicle arasındaki yerleşimlerde daha baskın olduğunu söylemek mümkün. Ele geçen boğa figürinleri ve onların tasvir sanatının altında yatan iletişim örgüsü bölgeler arası ilişkilerin izlerini de yansıtmaktadır. Özellikle Mezopotamya ile Anadolu içleri arasında sadece ticaret üzerinde değil dini/ritüelistik anlamda da bağların kurulduğunu göstermektedirler. Bu bağlantıyı sağlayan ise tampon topraklara sahip Mitanni ve Hurri kültürü yer almakta idi. Bu makalede arkeolojik yerleşimlerin bulundukları coğrafyalar ve buralardaki arkeolojik merkezlerde ele geçen boğa figürinleri ele alınmıştır. Figürinlerle beraber mitolojik öykülere konu olan boğa kültü de yazılı kaynaklarla desteklenerek sunulmuştur. Böylece boğa figürinlerinin halklar tarafından kullanım amaçları da aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Archaeological studies reveal evidence of a strong bull cult in the interior and southern regions of Anatolia during the 2nd Millennium BC. It can be argued that this cult held particular importance within Hittite culture and among settlements situated between the Euphrates and Tigris rivers. The unearthed bull figurines, along with the communication patterns underpinning their artistic depictions, also offer insights into traces of interregional connections. These artifacts suggest that not only trade but also religious and ritualistic bonds were established, mainly between Mesopotamia and the Anatolian interior. This nexus extended to include the Mitanni and Hurrian cultures, alongside the buffer lands. This article covers geographical locations of the archaeological settlements and examines the bull figurines discovered within these areas. Moreover, it explores the bull cult as a subject of mythological narratives, supported by both visual and written sources, aiming to elucidate the intended purpose behind the use of bull figurines by various societies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics