WHATSAPP AİLE GRUPLARININ AİLE İLETİŞİMİNDEKİ ROLÜ

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-25 15:40:56.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 2793-2837
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojik devrimlerin yaşandığı günümüz dünyası, bireylerin iletişim araçlarını da yeniden şekillendirerek, bireylere yeni imkânlar sunmaktadır. Bu yeni imkânlardan birisi de bireylerin ucuz ve hızlı iletişim kurmalarına olanak tanıyan anlık mesajlaşma programlarıdır. WhatsApp, anlık mesajlaşma programları arasında dünyada en çok tercih edilen uygulama olarak dikkat çekmektedir. WhatsApp, kullanıcılarına sunduğu kullanışlı ara yüzü, multimedya paylaşabilme yeteneği ve gerçek zamanlı etkileşim özellikleriyle, bireyin günlük yaşamımın vazgeçilmezi haline gelmiştir. Bireylerin hem iş hem de özel hayatlarındaki iletişim ihtiyaçlarında yoğun olarak kullandıkları uygulama, aynı zamanda aile içi iletişimde de bir değişim meydana getirmiştir. Bu çalışma WhatsApp aile gruplarının, aile üyeleri arasındaki iletişimi nasıl etkilediğini araştırmaktadır. Araştırmada araştırmanın amacına uygun üç varsayım oluşturulmuş ve çalışma bu varsayımlara göre şekillendirilmiştir. Araştırma kapsamında 3 WhatsApp aile grubu nicel içerik analiziyle incelenmiş ve bu gruplardaki katılımcılardan 13 kişiyle yarı yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmada iki yöntemin kullanılmasının nedeni, çalışmada daha net sonuçlar elde etme isteğidir. Görüşme sonucunda WhatsApp aile gruplarının aile içi iletişimde etkin olduğu, uzak mesafelerdeki aile üyelerinin aile bilincini güçlendirdiği ve kuşaklararası iletişimin güçlenmesine katkı sağladığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Today's world, where technological revolutions are experienced, offers new opportunities to individuals by reshaping the communication tools of individuals. One of these new opportunities is instant messaging programs that allow individuals to communicate cheaply and quickly. WhatsApp draws attention as the most preferred application in the world among instant messaging programs. WhatsApp has become an indispensable part of an individual's daily life with its user-friendly interface, multimedia sharing capability and real-time interaction features. The application, which individuals use intensely for their communication needs in both their business and private lives, has also brought about a change in family communication. This study explores how WhatsApp family groups affect communication between family members. In the study, three assumptions suitable for the purpose of the research were formed and the study was shaped within the scope of these assumptions. Within the scope of the research, 3 WhatsApp family groups were examined with quantitative content analysis and semi-structured interviews were conducted with 13 participants from these groups. The reason for using two methods in the research is the desire to yield clearer results in the study. As a result of the interview, it was determined that WhatsApp family groups are effective in intra-family communication, strengthen the family awareness of family members from far distances and contribute to the strengthening of intergenerational communication.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics