“COVID-19 YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ KAMU SPOTLARI”NIN SORUMLULUK YÜKLEME BAĞLAMINDA ÇERÇEVELEME ÇÖZÜMLEMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-04 11:27:03.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 2262-2290
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kriz iletişimi ve yönetimi bağlamında televizyon kitlesel ölçekte kullanılan ve halka hızlı bilgi aktaran araçların ilk sırasında gelmektedir. Güncel haberlerin yanı sıra bilgilendirici televizyon programları ve yayınlarının da kriz iletişimi ve yönetiminde büyük önemi bulunmaktadır. Televizyonda yayınlanan kamu spotları kriz dönemlerinde halkın düşünce ve davranışlarında etkili dönüşümler gerçekleştirip hem risklere karşı hazırlıklı olmalarını hem de bu risklerin olumsuz sonuçlarından bilinçli ve sorumlu davranışlar gerçekleştirerek en az zararla kurtulmayı sağlayacak içerikteki mesajları aktarabilirler.  Ülkemizde Covid-19 salgını halka ilan edildikten sonra, T.C. Sağlık Bakanlığı da kriz iletişimi konusunda çalışmalar yapmıştır. Çeşitli mecralara yönelik tanıtıcı, bilgilendirici, uyarıcı yayınlar yapmıştır. Bu çalışmada T.C. Sağlık Bakanlığı'nın televizyon yayını kuruluşlarına yönelik hazırladığı farklı temalı kamu spotları arasındaki “COVID-19 Yoğun Bakım Üniteleri Kamu Spotları”nın sorumluluk yükleme bağlamında nasıl çerçevelendiği çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda ilgili temaya dahil olan kamu spotlarında sorumluluk atfının belirgin düzeyde bireylere yüklendiği, kurumsal ölçekte bir sorumluluk atfı veya üstlenmesinin söz konusu olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In the context of crisis communication and management, television is one of the first tools that are used on a mass scale and convey information to the public quickly. In addition to current news, informative television programs and broadcasts are of great importance in crisis communication and management. Public service announcements (PSAs) broadcast on television can effectively transform the thoughts and behaviors of the public in times of crisis and convey messages that will enable them to be prepared for risks and to get rid of the negative consequences of these risks with the least damage by performing conscious and responsible behaviors. After the Covid-19 pandemic was announced to the public in Turkey, the Ministry of Health also carried out efforts on crisis communication. It has made promotional, informative and cautionary announcements for various media. This study analyzes how the "COVID-19 Intensive Care Units Public Service Announcements" among the different themed public service announcements prepared by the Ministry of Health for television broadcasting organizations are framed in the context of attribution of responsibility. As a result of the research, it was determined that in the public spots included in the relevant theme, the responsibility was clearly attributed to the actions of individuals, and there was no attribution or assumption of responsibility on an institutional level.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics