BELEDİYE WEB SAYFALARININ TANIMA VE TANITMA AMAÇLI KULLANIMI: BURDUR’UN İLÇE BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-16 22:42:36.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 2995-3026
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijital çağın hızlı dönüşümü her alanda olduğu gibi halka ilişkiler faaliyetlerini de değiştirmiş ve dönüştürmüştür. Kurum ve kuruluşların hedef kitlelerine yönelik tanıma ve tanıtma faaliyetlerinin dijital ortamlarda da güçlü bir şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Bu bağlamda kurum ve kuruluşların hem kendini tanıtması hem de hedef kitlesini tanıması açısından önemli bir role sahip olan kurumsal web sitelerine daha fazla özen göstermeleri gerekmektedir. Kurumsal web siteleri bütün kurum ve kuruluşlar için, hedef kitleler ile çok hızlı iletişimin kurulabilmesine olanak tanıyan ve aynı zamanda kontrol edilebilir olan bir araçtır. Bu araç etkili kullanıldığı zaman kuruluşlara çeşitli kolaylıklar sağlamakta, imajlarına olumlu katkı sunmakta ve rekabette öne çıkmaya yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada özellikle halkla karşılıklı iletişimin vazgeçilmez olduğu belediyelere odaklanılarak, belediyelerin web sayfalarında halkı tanımak ve kurumu halka tanıtmak amacıyla yaptıkları faaliyetler incelenmiştir. İyi bir web sitesinde olması gereken özellikler göz önünde bulundurularak Burdur’un ilçe belediyelerinin web sayfaları özellikle halkla ilişkilerin önemli iki bileşeni olan tanıma ve tanıtma kavramları çerçevesinde analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre belediyelerin web sayfalarının biçimsel özellikler bakımından gerekli kriterleri büyük ölçüde karşıladığı gözlenmiştir. Belediyelerin kurumsal web sitelerinde tanıtmaya yönelik faaliyetlerin de yeterli düzeyde gerçekleştiği gözlenirken, tanıma faaliyetlerinin ise düşük seviyede kaldığı ve tanımaya yönelik yeterli uygulamanın web sayfalarında bulunmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The rapid transformation of the digital age has changed and transformed public relations activities, as in every field. Recognition and promotion activities of institutions and organizations towards their target audiences need to be continued strongly in digital environments. In this context, institutions and organizations need to pay more attention to corporate websites, which play an important role in both promoting themselves and knowing their target audience. Corporate websites are a tool for all institutions and organizations that allows very fast communication with target audiences and is also controllable. When used effectively, this tool provides various conveniences to organizations, contributes positively to their image and helps them stand out in the competition. In this study, focusing especially on municipalities where mutual communication with the public is indispensable, the activities carried out by the municipalities on their web pages to get to know the public and introduce the institution to the public were examined. Considering the features that a good website should have, the web pages of Burdur's district municipalities were analyzed within the framework of the concepts of recognition and promotion, which are two important components of public relations. According to the results obtained, it has been observed that the web pages of the municipalities largely meet the necessary criteria in terms of formal features. While it was observed that the promotional activities were carried out at a sufficient level on the corporate websites of the municipalities, it was observed that the recognition activities remained at a low level and there were not sufficient applications for recognition on the web pages.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics