KEMAL BEKİR’İN YABANCILAR ROMANINA METİN MERKEZLİ BİR BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2023-LXVI
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-16 21:27:14.0
Language : Türkçe
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 2434-2456
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, günümüzde daha çok tiyatro alanındaki faaliyetleriyle tanınmasına rağmen, 1946 yılından itibaren yazmaya başladığı öyküleriyle edebiyat dünyamızda adından söz ettirmiş ve daha sonra roman türündeki eserleriyle de yazar kimliğini perçinlemiş Kemal Bekir (1924-2014)’in 1958 yılında yayımladığı ilk romanı Yabancılar, metin merkezli bir bakış açısıyla incelenmiştir. Şu ana kadar Kemal Bekir’in Yabancılar romanına yönelik akademik bir çalışma yapılmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmayla, Kemal Bekir’in edebiyatçı/yazar kimliğini vurgulamak, eserleri üzerine yapılacak çalışmalar için temel oluşturmak ve Türk edebiyatı araştırmalarına katkı sağlamak hedeflenmektedir. Yapılan incelemelere göre Yabancılar, kasaba zengini Dortoğlu Mehmet’in, tahsildar Sıtkı’nın çocuk yaştaki kızı Saadet ile evlenmek istemesi bağlamında ikili arasında gelişen çatışma ekseninde kurgulanmış bir romandır. Çalışmada romandaki olay, durum ve kişilerin kurgulanma biçimlerine odaklanılarak romanda küçük burjuva sınıfının eleştirildiği tespit edilmiştir. Bu eleştirinin romanda ilk olarak küçük burjuvazinin temsilcisi durumundaki Dortoğlu ve çevresindekilerin olumsuzlanması yoluyla yapıldığı gösterilmiştir. Bunun dışında Dortoğlu ve Sıtkı arasındaki gerilimi yükselten dedikoduların kaynağında yer alan “kasabalı erkeklerin” ve onların dünya görüşlerinin nasıl eleştirildiği ele alınarak bunun sözü edilen sınıf eleştirisine eklemlenebileceği iddia edilmiştir. Romanda Dortoğlu’nun Saadet ile evlenmek istediğini öğrendikten sonra, buna engel olamayacağını düşündüğü için çözümü intihar etmekte bulan çilingir Şükrü’nün ölümünün trajik biçimde kurgulanmasının romandaki bu eleştirileri pekiştirmek üzere kullanılan kurgusal bir öğe olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the first novel published by Kemal Bekir (1924-2014), who was primarily recognized for his contributions to the field of theater but later solidified his identity as a writer with his short stories starting from 1946 and subsequently with his novels, is examined through a text-centered perspective. It is noteworthy that, up to this point, no academic research has been conducted on Kemal Bekir's Yabancılar novel. Therefore, this study aims to emphasize Kemal Bekir's role as a literary figure, pave the way for future research on his works, and contribute to Turkish literary studies. According to the analysis conducted, Yabancılar is a novel structured around the conflict that develops between Dortoğlu Mehmet, a wealthy townsperson, and Saadet, the young daughter of the tax collector Sıtkı, due to Dortoğlu Mehmet's desire to marry her. The study focuses on the ways in which events, situations, and characters are constructed in the novel and identifies a critique of the petite bourgeoisie class within its narrative. It is demonstrated that this critique is initially conveyed through the negative portrayal of Dortoğlu and those around him, who serve as representatives of the petite bourgeoisie. Furthermore, it is argued that the tensions between Dortoğlu and Sıtkı, fueled by rumors, can be seen as a critique of the "townsmen" and their worldviews, thereby contributing to the aforementioned class critique. The tragic portrayal of the locksmith Şükrü's suicide as a narrative element, which occurs after he learns of Dortoğlu's desire to marry Saadet and believes he 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics