HİTİT ÇİVİYAZILI METİNLERDE GEÇEN arzana- KELİMESİ ÜZERİNE İNCELEMELER

Author :  

Year-Number: 2024-LXIX
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-23 15:23:14.0
Language : Türkçe
Konu : Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri
Number of pages: 799-815
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hitit çiviyazılı metinler sayesinde É (ev) determinatifiyle gösterilen birçok yapının var olduğu açıkça görülmektedir. Bu yapılardan olan arzana- “misafirhane, kervansaray(?), lokanta, meyhane, genelev(?), pansiyon, konukevi, barınak” anlamlarına gelmekte ve söz konusu bu kelimenin geçtiği metin yerlerine baktığımızda ise arzana-’nın her döneme tarihlendirilmiş belgelerde karşımıza çıktığını görmekteyiz. Hitit çiviyazılı metinlerde çoğunlukla haššuma, KI.LAM, Tetešhapi gibi çeşitli bayram metinlerinde arzana- kelimesi geçse de bu yapının işlevi hakkında geçmişten günümüze kadar çeşitli çalışmalar yapılmış olmasına rağmen kelimenin kesin anlamı hakkında ortak bir karara varılamamıştır. Hitit çiviyazılı metinler sayesinde arzana- yapısının genellikle yiyecek - içecek dağıtılan, müzik akitivitesinin ayrıca ritüellerin gerçekleştirildiği bir mekân olduğu görülmektedir. Aynı zamanda zintuhi- kadınları, NIN.DINGIR rahibesi ve KAR.KID rahibesinin arzana- yapısında görevli oldukları da anlaşılmaktadır. Lokalizasyonu bilemediğimiz Tarduwata ve Kaška kentlerinde de arzana- yapısının bulunduğu ve bu yapı ile “iç oda, iç bölüm, yatak odası” anlamlarındaki É.ŠÀ (tunnakkeššar-)’nın komşu yapılar olabileceği elde edilen sonuçlar arasında sayılabilir.

Keywords

Abstract

Thanks to the Hittite cuneiform texts, it is clear that there are many structures indicated by the determinative É (house). One of these is arzana-, which means “guesthouse, caravanserai?, restaurant, tavern, a brothel?, boarding house, guesthouse, shelter”, and when we look at the places where this word occurs, we see that arzana- appears in documents dated to all periods. Although the word arzana- is mentioned in Hittite cuneiform texts mostly in various festival texts such as haššuma, KI.LAM, Tetešhapi, multiple studies have been conducted from past to present about the function of this structure, but no joint decision has been reached about the exact meaning of this word. The Hittite cuneiform texts show that the arzana-structure was where food and drink were distributed, music was performed, and ritual were performed. It is also understood that zintuhi-women, the priestess NIN.DINGIR and the priestess KAR.KID was in charge of the arzana-structure. It is possible that there was an arzana-structure in Tarduwata and Kaška, the location of which is unknown, and that this structure and É.ŠÀ (tunnakkeššar-), which means “inner room, inner section, bedroom”, may have been neighboring structures.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics