CUMHURİYETİN YÜZÜNCÜ YILINDA KAMU YAYINCISI TRT’DE MİLLİ KİMLİĞİN DİZİLER ÜZERİNDEN SUNUMU: AL SANCAK ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2024-LXIX
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-23 15:21:48.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 614-639
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1923’te Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ulus devlet olarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde, bir asırdır güncelliğini koruyan tartışma konularından bir tanesi milli kimlik meselesidir. Milli kimlik politikaları, değişen iktidarlara göre şekillenmiş ve her dönemde kitle iletişim araçları milli kimliğin toplumsal alanda yeniden inşa edilmesine hizmet etmiştir. Bu çalışma; Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılında iktidarın milliyetçilik anlayışına paralel olarak milli kimliğin devlet televizyonu TRT’de nasıl sunulduğunu ortaya koymayı hedeflemektedir. Çalışma kapsamında Cumhuriyet’in yüzüncü yılı olan 2023’te TRT 1’de yayınlanamaya başlayan Al Sancak dizisinin ilk on bölümü, van Dijk’in eleştirel söylem çözümlemesi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma neticesinde Al Sancak’ta milliyetçi-muhafazakâr söylemlerin ön plana çıktığı ve mevcut iktidarın bakış açışına paralel bir milli kimlik temsilinin topluma sunulduğu tespit edilmiştir. Dizide ayrıca Türk kimliğinin düşmanın ifadeleri üzerinden “adil”, “dürüst”, “hümanist” ve “ölümsüz” gibi sıfatlarla sıkça tarif edildiği gözlemlenmiştir. Diğer taraftan “Mavi Vatan”, “Enerji Krizi”, “İHA-SİHA” gibi unsurlar üzerinden Al Sancak’ın, iktidarın politik tezleriyle uyumlu mesajları toplumsal alana taşıdığı sonucuna erişilmiştir.

Keywords

Abstract

In the Republic of Turkey, established as a nation-state in 1923 under the leadership of Mustafa Kemal Atatürk, one of the enduring topics of debate for a century has been the issue of national identity. National identity policies have been shaped according to changing governments, and mass media has always played a role in the reconstruction of national identity in the public sphere throughout each era. This study aims to elucidate how national identity was presented on the state television TRT in parallel with the government's nationalist approach on the centenary of the Republic of Turkey. Within the scope of the study, the first ten episodes of the 'Al Sancak' series, which began airing on TRT 1 in 2023, the centenary of the Republic, were analyzed using van Dijk's critical discourse analysis method. As a result of the study, it was determined that nationalist-conservative discourses took precedence in 'Al Sancak,' and a national identity representation parallel to the perspective of the current government was presented to the public. In the series, it has also been observed that the Turkish identity is frequently described with adjectives such as "fair," "honest," "humanist," and "immortal" through the expressions of the enemy. On the other hand, it has been concluded that Al Sancak conveys messages in line with the government's political theses to the social sphere through elements such as "Blue Homeland," "Energy Crisis," "UAV-UCAV," and similar factors.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics