DİJİTAL OYUNLARDA TOPLUMSAL CİNSİYETSİZLİK KAVRAMI VE LGBTİ+ İÇERİKLERİ

Author:

Year-Number: 2023-LXVII
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-22 23:29:21.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 3391-3424
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumlarda cinsiyetlere atfedilen roller; toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliği kavramlarının yanı sıra toplumsal cinsiyetsizlik söylemlerini de beraberinde getirmiştir. Araştırmamızda elektronik dijital oyunlarda toplumsal cinsiyet unsurları ve lgbti içeriklerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.  Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılarak dijital oyunlar incelenmiş; toplumsal cinsiyetsizlik ve lgbti özelinde değerlendirilmiştir. Toplumsal cinsiyetsizlik kavramının dijital oyun karakterlerine yansıması daha çok kadın oyun karakterleri üzerinde fark edilmeye başlanmıştır. Daha önce üretilen içeriklerde erkek bakışına hitap eden (male gaze) kadın karakterlerin fiziki görüntüsü ve cinselliği ön plana çıkarken, toplumsal cinsiyetsizlik kavramının dijital oyunlara yansıması ile birlikte kadın karakterlerin cinsel yönleri ve fiziki özellikleri geri plana atılmaya başlanmıştır. Oyunlarda; erkeksi ve kadınsı özellikleri bir arada taşıyabilen ya da bakıldığında kadın ya da erkek olduğu anlaşılamayan oyun karakterleri oluşturulmaya başlanmıştır. İncelenen oyunlarda oyuncunun duygusal sahne seçimleriyle isteğe bağlı olarak erkek karakterlerin erkek karakterlerle, kadın karakterlerin kadın karakterlerle duygusal sahneler yaşayabildiği izlenmiştir. Dijital oyunlar içeriğinde çocukları psikososyal olarak olumsuz etkileyecek cinsiyetsizlik ve lgbti içeriklerine yer verilmemesi gerekmektedir. Oyun sitelerine erişimde oyunlar hakkında içerik bilgilendirmesi yapılmalı ve ebeveynlerin kontrol sağlayabilecekleri bölümlere yer verilmelidir. Erişime açılacak olan oyunlar için gerekli kontroller ve filtrelemeler yapılmalıdır, aksi takdirde seçim özgürlüğü adı altında yapılmak istenen toplumsal tahribatın önüne geçilmesi mümkün olmayacaktır.  

Keywords

Abstract

The roles attributed to genders in societies has brought along the concepts of gender equality and inequality as well as genderlessness discourses. In our research, it is aimed to reveal the gender elements and lgbti contents in electronic digital games. In the study, digital games were examined using the document analysis method, one of the qualitative research methods, and evaluated in terms of genderlessness and lgbti. The reflection of the concept of genderlessness on digital game characters has started to be noticed more on female game characters. While the physical appearance and sexuality of female characters that appeal to the male gaze in previously produced content came to the fore, with the reflection of the concept of genderlessness on digital games, the sexual aspects and physical characteristics of female characters began to be pushed to the background. In games; Game characters that can carry masculine and feminine characteristics together or that cannot be understood whether they are female or male when looked at have started to be created. In the examined games, it was observed that the player could experience emotional scenes with male characters with male characters and female characters with female characters depending on their emotional scene choices. Psychosocially negative genderless and LGBT content should not be included in digital game content. Content information about the games should be provided in accessing the game sites and sections where parents can control should be included. Necessary controls and filtering should be done for the games to be opened to access, otherwise it will not be possible to prevent the social destruction that is intended to be done under the name of freedom of choice. 

Keywords