EKOELEŞTİRİ KURAMI IŞIĞINDATHOMAS HARDY'NİN ASİ KALPLER ROMANI

Author:

Year-Number: 2023-LXVII
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-17 10:35:25.0
Language : Türkçe
Konu : Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Number of pages: 3591-3604
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ekolojik krizin başlaması endüstrileşme ile birlikte dünya üzerinde nüfusun ve tüketimin artışı ile paralellik göstermektedir. Hammadde ihtiyacı doğanın sömürülmesine zemin oluştururken işgücü ihtiyacı da insanın sömürülmesine neden olmuştur. Doğanın katledilerek sanayi tesislerinin kurulması, ormanların yok edilmesi, doğal afetler, kuraklık ve bazı canlı türlerin neslinin tükenmesi gibi doğal yaşama verilen zararlar ile doğal döngü modern çağda insan eliyle tahribata uğramaktadır. Bu tahribatın insan doğasında da olumsuz etkileri görülmektedir. İnsanların gündelik hayatlarında, toplumsal ilişkilerinde ve aile yapılarında olağan dışı sorunlar baş göstermiştir. Doğayı bilinçsizce tahrip eden insan eli toplumsal yapıyı oluşturan ailenin temeli olan evlilik rituelinin içini boşaltarak sevgisiz bir bağa dönüştürmüştür.  Thomas Hardy’nin Asi Kalpler romanında ana karakter olan Jude, Arabella’nın oyununa gelerek isteksiz bir evliliğe maruz kalır. Bu evlilikle Jude’un kendi doğasında oluşturduğu düzeni ve geleceğe dair bütün planları alt üst olmuştur. Kırsalda yaşayan kızların kırsalın baskısından kurtuluşu tek çaresi olarak kandırabildikleri erkeklerle evlenme çabalarının örneği olan Arabella’nın Jude ile evlenmesi Arabella için yeni bir başlangıç olurken Jude için her şeyin sonu olmuştur. Roman ekoeleştiri bağlamında ele alındığında doğanın maruz kaldığı tahribatın yanında insanların gündelik yaşamlarının tahribatı da yazar tarafından canlı bir şeklilde resmedilmektedir. Doğanın tahribatın romandaki karakterler üzerindeki etkisi gerçek hayatta modern insanın durumunu yansıtmaktadır. İnsanı düzeltmenin ve sağlıklı hale dönüştürmenin yolu insanı doğal çevresi ile birlikte bir bütün olarak ele almaktan geçer. Ekoeleştiri bu noktada insanı içerisinde yaşadığı doğa ile bir bütün olarak kabul etmeyi öngörmektedir. Romanda Jude'un hem psikolojik hem de sosyal olarak doğal bir insandan doğal olmayan bir insana dönüşümü anlatılmaktadır. Bu bağlamda, bu çalışma Hardy'nin insanın dışındaki doğal yaşamın ve insanın içindeki psikolojinin nasıl olumsuz yönde değiştiğini anlatan romanını irdelemektedir. 

 

Keywords

Abstract

The onset of the ecological crisis is parallel to the increase in population and consumption in the world with industrialisation. While the need for raw materials has led to the exploitation of nature, the need for labour has led to the exploitation of human beings. The natural cycle is being destroyed by human hands in the modern age with damages to natural life such as the establishment of industrial facilities by slaughtering nature, destruction of forests, natural disasters, drought and extinction of some living species. This destruction also has negative effects on human nature. Unusual problems have arisen in people's daily lives, social relations and family structures. The human hand, which unconsciously destroys nature, has emptied the marriage ritual, which is the basis of the family that forms the social structure, and turned it into a loveless bond.  Jude, the main character in Thomas Hardy's novel Rebellious Hearts, is tricked by Arabella and is subjected to an unwilling marriage. With this marriage, Jude's natural order and all her plans for the future are turned upside down. Arabella's marriage to Jude, which is an example of the efforts of rural girls to marry the men they can deceive as the only way out of the pressure of the countryside, is a new beginning for Arabella, but the end of everything for Jude. When the novel is considered in the context of ecocriticism, the destruction of nature as well as the destruction of people's daily lives are vividly portrayed by the author. The effect of the destruction of nature on the characters in the novel reflects the situation of modern man in real life. The way to correct and transform man into a healthy state is to consider man as a whole together with his natural environment. At this point, ecocriticism envisages accepting human beings as a whole with the nature in which they live.Jude’s transformation from a natural into an unnatural both psychologically and socially is presented in the novel. In this context, this study scrutinises Hardy’s novel that depicts how natural life outside human and psychology inside human changes negatively.  

 

Keywords