OSMANLI RESİM SANATINDA VE FRANSIZ RESİM SANATINDA 18. YÜZYIL MANZARA VE KIR EĞLENCELERİ TEMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2024-LXIX
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-26 07:37:21.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 850-867
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Lale Devrindeki resimlerde manzara ve kır eğlenceleri ve Fransız resim sanatında 18. yüzyıl Fête Champêtre, türü teması üzerine bir değerlendirmenin yapılması amaçlanmıştır.  Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan önemli dönemlerden birisi olan Lale Devri, Batı ile ilişkilerin artmasıyla birlikte yeni bir sanat anlayışının etkisini yansıtan bu anlamda farklılıklar yaratan değişen resim anlayışıyla birlikte bazı yeniliklere öncü olmuştur. Lale Devrinde Türk resim sanatında manzara resmi, batı etkisinin görüldüğü önemli etkileri içinde barındırır. Osmanlı resim sanatında Lale Devrinde manzara resmi, özellikle İstanbul ve diğer büyük şehirlerdeki yabancı ressamlar tarafından gerçekleşmiştir. Lale Devri'nde Türk resim sanatında manzara resmi, Batı'dan gelen etkilerle birlikte gelişirken klasik Osmanlı tasvir sanatından uzaklaşmıştır. Bu dönemde, Avrupa resim geleneğindeki manzara resmi anlayışı, Osmanlı ressamlarına da yansımıştır. Osmanlı ressamları, manzara resmini doğal detaylara odaklanarak gerçekçi bir şekilde resmetme eğilimi göstermişlerdir. Manzara resimlerinde genellikle doğal unsurların yanı sıra insan figürleri de yer alır. İnsanlar, çoğunlukla manzaranın bir parçası olarak resmedilir ve manzaranın büyüklüğünü vurgulamak için küçük ölçekli çizimler yapıldığı düşünülmektedir. Ayrıca, manzara resimlerinde mevsimlerin yansıtılması, ışık ve gölge detaylarının da vurgulanması dikkat çekicidir. Fête Champêtre, türündeki resimler ise 18. yüzyıl Fransız resim sanatında popüler olan bir tema olmuştur. “Fête Champêtre”, Fransızca’da “kır eğlencesi” anlamına gelir. Bu tür resimlerde, asilzadelerin ve zenginlerin kırsal alanlarda düzenledikleri açık hava etkinlikleri ve piknik sahneleri tasvir edilir. Fête Champêtre, türündeki resimler ağırlıklı olarak Barok dönemden ve Rokoko tarzından etkilenerek üretilmiştir. Bu resimlerde büyüleyici bahçelerde veya pastoral manzaralarda, aristokratlar ve genellikle müzisyenlerden oluşan grup halindeki figürler resmedilir. Genellikle bu figürler, gösterişli kıyafetler giyerek dinlenirken, sohbet ederken, müzik çalarak veya dans ederek kırların keyfini çıkarırlar. Ayrıca bu tür resimlerde doğa ve insan arasındaki uyum ve kontrastta vurgulanır. İnsan figürleri genellikle bahçede veya parkta bulunan antik yapılar ve heykeller gibi çevresel unsurlarla etkileşim içindedir. Buna ilaveten resimlerde müzik, şiir ve aşk gibi lirik temalar da sıklıkla yer alır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to make an evaluation on the theme of landscape and country entertainment in the paintings of the Tulip Age and the 18th century Fête Champêtre, genre in French painting. The Tulip Era, one of the important periods in the Ottoman Empire, was a pioneer in some innovations with the changing understanding of painting, which created differences in this sense, reflecting the effect of a new understanding of art with the increase in relations with the. Landscape painting in Turkish painting art in the Tulip Era includes important effects of western influence. Landscape painting in the Tulip Age in Ottoman painting was realized by foreign painters, especially in Istanbul and other big cities. While landscape painting in Turkish painting art developed with the influences from the West in the Tulip Era, it moved away from the classical Ottoman art of depiction. In this period, the understanding of landscape painting in the European painting tradition was also reflected on Ottoman painters. Ottoman painters tended to paint landscapes realistically by focusing on natural details. Landscape paintings often include human figures as well as natural elements. People are often depicted as part of the landscape, and small-scale drawings are thought to be made to emphasize the enormity of the landscape. In addition, it is remarkable that the seasons are reflected in the landscape paintings and the light and shadow details are emphasized. Fête Champêtre, on the other hand, was a popular theme in 18th century French painting. "Fête Champêtre" means "country entertainment" in French. Such paintings depict scenes of outdoor events and picnics held by the nobles and the wealthy in rural areas. Paintings of the Fête Champêtre genre were generally produced by being influenced by the Baroque period and the Rococo style. In these paintings, a group of figures, composed of aristocrats and often musicians, are depicted in elegant gardens or idyllic landscapes. These figures enjoy the countryside while they are resting, chatting, playing music or dancing while wearing ostentatious clothes. In such paintings the harmony and contrast between nature and man is emphasized. Human figures often interact with environmental elements such as ancient structures or sculptures in the garden or park. In addition, lyrical themes such as music, poetry and love often take place in the paintings.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics