BEBEKLERDE İSTATİSTİKSEL ÖĞRENME BECERİSİ VE DİL GELİŞİMİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2024-LXIX
Yayımlanma Tarihi: 2024-05-14 06:32:21.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 784-798
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Erken dil gelişimi ile bilişsel ve sosyal yeterlikler arasında doğrudan bir ilişki vardır. İlk üç yılda dil gelişimindeki yetersizlikler, ilerideki okul ve iş yaşamında sorunlara neden olabilmektedir. Buna karşın, zengin bir sözcük dağarcığı, bilişsel gelişimi ve gelecekteki okul başarısını olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle, üç yaş altı çocukluk dönemindeki dil gelişimi sürecinin bütün yönleriyle ele alınarak iyi anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Bebeklerin hem dil ediniminde hem de diğer alanlarda başvurdukları istatistiksel öğrenme sürecinin daha iyi anlaşılması da bu sürecin anlaşılmasına olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, üç yaş altı çocuklara daha etkili dil desteği sunabilmek için bebeklik dönemindeki anadili ediniminin tetikleyicisi rolündeki istatistiksel öğrenme kavramını temel alarak insan dilinin özelliklerini, bebeklerde dil ediniminin nasıl gerçekleştiğini, bebeklerde istatistiksel öğrenme sürecinin nasıl işlediğini, istatistiksel öğrenmenin dil edinimindeki rolünü ve bebeklerde istatistiksel öğrenmenin temel ilkelerini doküman incelemesiyle ele almaktır.

Keywords

Abstract

There is a direct relationship between early language development and cognitive and social competencies. Deficiencies in language development in the first three years may cause problems in future school and work life. In contrast, a rich vocabulary positively affects cognitive development and future school success. Therefore, it is of great importance to understand all aspects of the language development process in children under the age of three. A better understanding of the statistical learning process that babies use both in language acquisition and in other areas will also contribute positively to the understanding of this process. The aim of this study is to explore the characteristics of human language based on the concept of statistical learning, which plays a triggering role in early language acquisition in infancy. It investigates how linguistic features develop in infants, how statistical learning operates in infants' language acquisition process, and the role of statistical learning in language acquisition along with fundamental principles through a document review.

Keywords


                                                                                                                                                                                                        
  • Article Statistics