Türk Kültüründe Ezanın Usulüne Uygun Okunmasına İlişkin Bir Araştırma (Bir Dini Musiki Formu)

Author :  

Year-Number: 2024-LXIX
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-29 16:10:32.0
Language : İngilizce
Konu : Müzik
Number of pages: 758-783
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, imam ve müezzinler tarafından icra edilen ezanların, Türk kültüründe usulüne uygun olarak okunup okunmadığı, belirli ölçütler gözetilerek incelenmiştir. Betimsel nitelik taşıyan araştırma, nedensel karşılaştırma modelinde oluşturulmuştur. Araştırmada; sistematik örnekleme yöntemi kullanılmış, çalışma; Malatya ili Yeşilyurt ve Battalgazi merkez ilçelerindeki 20 camide görev yapan imam ve müezzinlerin 100 ezan kaydı üzerinden yürütülmüştür. Verilerin toplanma aşamasında, camilere gidilerek imam ve müezzinlerin ezan icralarının künyeleri, her vakit için ayrı ayrı kayda alınarak oluşturulmuştur. Ezan icralarının usul bakımından değerlendirilmesi için Ezan Okuma Performans Değerlendirme Formu kullanılmıştır. Ezanların usulüne uygun okunma düzeylerinin çok düşük olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırmada, en çok tercih edilen makamların; sabah vaktinde saba, öğle vaktinde hicaz ve uşşak, ikindi vaktinde rast, akşam vaktinde segâh, yatsı vaktinde hicaz olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Vakit ayrımı yapmaksızın makam tercihlerine bakıldığında, en çok tercih edilen makamın hicaz olduğu bulunmuştur. Makama göre usulüne uygun ezan okuma düzeylerinin, saba makamı lehine anlamlı farklılık gösterdiği sonucu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

This study investigated certain criteria involved in the different ways the imam and muezzin recite the Adhan (Call to Prayer) in Turkish culture. This descriptive research uses a causal-comparative model. A systematic sampling method was used in this study to look at 100 adhan recordings that are used by the imams and muezzins in 20 mosques of Battalgazi and Yeşilyurt in Malatya province. During the data-gathering phase, each adhan time was recorded separately by going to the mosques and identifying the imams and muezzins. An Adhan Reading Performance Assessment Form was used to assess their reading performance. It has been concluded that appropriate adhan reading levels are often too low. The study also investigated the most preferred makams: sabâ makam at fajr, the hicaz and uşşak makam at dhuhr, the rast makam at asr, the segâh makam at maghrib and the hicaz makam at isha. given the choice of makam, regardless of time, it was found that the hicaz makam was preferred the most. according to the makam, and appropriate reading levels for the adhan, significant differences were revealed in the makam for the sabâ makam.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics